KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2018

Na GBÚ v Bratislave sa 12. 9. 2018 konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia: Mgr. Natália Velebírová, Mgr. Miloslav Gdovin, Mgr. Ivan Havassy a Mgr. Emil Hankovský.

Kaplánskym skúškam predchádzal pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Kandidáti absolvovali písomnú skúšku a ústnu skúšku pred komisiou, ktorej predsedal generálny biskup ECAV doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. (Dogmatika). Podmienkou na pripustenie k ústnej skúške bolo úspešné vypracovanie písomnej práce, ktorej téma bola Evanjelici a osmičkové roky v 20. storočí.

Kaplánske skúšky úspešne ukončili a svedectvo o kaplánskej skúške si prevzali Mgr. Natália Velebírová, Mgr. Miloslav Gdovin, Mgr. Ivan Havassy, Mgr. Emil Hankovský. Toto svedectvo ich oprávňuje byť ordinovanými za kňazov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutoční v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici-Radvani 23. septembra 2018 o 10.00 hod. V priamom prenose ju odvysiela RTVS na Dvojke.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart