K 25. výročiu založenia EGT

Celý školský rok 2016/17 sa v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci niesol v znamení 25. výročia založenia školy. Oslavy vyvrcholili v piatok 23. júna 2017.

Začali sa zastavením pri pomníku Julie Ballantyne-Reynolds, americkej učiteľky, misionárky, ktorá sa zaslúžila o získanie finančnej pomoci z USA a Kanady na rekonštrukciu budovy školy.

Kázeň na službách Božích mal Milan Krivda, biskup ZD ECAV. Po kázni vystúpil americký farár Rudy Schaser, bývalý pracovník Medzinárodnej ligy neordinovaných v St. Louis, ktorý stál pri zrode školy, koordinoval pomoc viac ako 400 dobrovoľníkov zo Severnej Ameriky a škole pomáha dodnes. Vznik školy a jej fungovanie prirovnal k hudobnej symfónii. Tak nazval aj svoj pozdrav: Res Mira in Montibus, Zázrak v horách, symfónia č. 25. Organista miestneho cirkevného zboru Peter Frntic si na vyjadrenie posolstva, obsiahnutého v pozdrave, vybral a zahral skladbu Karla Jenkinsa Palladio. Silným zážitkom boli spomienky na zosnulých žiakov, učiteľov a zamestnancov. Pripravili a čítali ich absolventi EGT, ktorí vyštudovali EBF UK v Bratislave.

V druhej časti programu sa konala akadémia, kde si pripomenuli históriu školy. S príhovormi vystúpili žiaci, učitelia i hostia.

Riaditeľka EGT Helena Pašiaková, ktorá školu vedie od samotného začiatku, za uvedené obdobie pripravila celkovo 1128 abiturientov. Pre TASR uviedla: „Za tých 25 rokov našej existencie sme sa snažili byť veľmi progresívnou školou. Využívali sme angličtinu, ktorá bola veľmi atraktívna, ale dnes už nestačí, musia byť aj iné veci. Centrom by mal byť vždy žiak, ale nie len akademická časť jeho osobnosti, ale celková osobnosť.“ Za hlavnú prednosť tejto školskej inštitúcie považuje podľa vlastných slov predovšetkým úžasný kolektív, ktorý sa na nej sformoval. „Sú to výnimoční ľudia, ktorí sa venujú deťom v týchto komplikovaných podmienkach, keďže celoštátne postavenie učiteľov nie je dobré a tento zabudnutý región ich ešte zvyšuje,“ podotkla.

Doterajšiu históriu EGT bilancuje aj nová publikácia v slovenskom i anglickom jazyku pod názvom 25 EGT. Škola zázrakov − Our Miracle School. „Mám pocit, že sa končí jedna etapa, a tá musí byť zdokumentovaná. Zistili sme však, že jeden diel nebude stačiť, takže uvažujeme nad spracovaním spomienok mnohých ľudí, ktorí na škole pôsobili,“ dodala riaditeľka.

Elena Pašiaková, riaditeľka, EGT v Tisovci | 28.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart