Jesenný projektový týždeň 2018 v Prešove

Evanjelická základná škola v Prešove v týždni od 8. do 12. októbra 2018 pre žiakov 1. až 4. ročníka pripravila už piaty ročník Jesenného projektového týždňa, ktorý naplnil svoje očakávania.

Počas jednotlivých dní sme navštívili interaktívnu výstavu Leonardium, Hvezdáreň a planetárium, Technické múzeum v Solivare, zažili sme tvorivé dielne v detskej knižnici Slniečko. Súčasťou projektového týždňa boli aj besedy s odborníkmi, a tak sa naši žiaci mohli dozvedieť o rôznorodosti povolaní. V kine Scala na nás čakal festival krátkych animovaných filmov Bienále animácie Bratislava, kde sme dokonca hlasovali aj o cenu detského diváka za najlepší film. Divadlo Šmodrcha z Českej republiky a netradičná Kúzelná fyzika boli takou čerešničkou na torte v mnohorakosti aktivít počas týždňa. Zaujímavý program bol pre žiakov pripravený aj popoludní počas činnosti Školského klubu detí.

S realizáciou niektorých aktivít nám pomohli aj rodičia našich žiakov: Mgr. Daniela Libezňuk, Eugen Libezňuk, Andrea Ildžová, Mgr. Milan Šperka, ThDr. Matej Oráč, PhD., Marta Kolivošková a Ing. Dušan Majerník. Všetky aktivity a exkurzie boli financované z príspevkov rodičovského združenia. Preto by sme chceli v mene vedenia školy, pedagógov i našich žiakov poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom deťom umožnili spoznať aj to, čo je pre obyčajného pozorovateľa počas reality bežného dňa skryté. Takéto vyučovanie má svoj význam a určite má uplatnenie v školskom systéme primárneho vzdelávania žiakov.

Ľubica Demčáková, učiteľka, EZŠ v Prešove | 15.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart