Duchovná pieseň 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasujú v školskom roku 2017/20178 súťaž Duchovná pieseň v zmysle Organizačného poriadku MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 4. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine.
Propozície DP 2018
Prihláška DP 2018

Vložené 15. 1. 2017

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 23.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart