Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke

Je tradíciou, že študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave organizujú a vykonávajú Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke. Na podnet sestry spirituálky K. Konopeusovej sa tohtoročná Chapel konala v stredu 22. 11. 2017.

Kvôli malej kapacite miestnosti sa chapel konala dvakrát. Slovo Božie Starej zmluvy zo 103. žalmu odznelo z úst Andreja Lacka a Branislava Balcu. Kazateľkou bola Paulína Šofranková, ktorá poslúžila zvesťou slova Božieho na text z Evanjelia podľa Lukáša 6, 38: „Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ Názorne na pohári múky ukázala, čo znamená natlačená, natrasená miera. A práve takto – naplno máme konať všetky veci, všetky svoje práce. Takto naplno máme milovať. Všetko máme robiť poriadne, natrasene a nebáť sa, že to nestihneme dokončiť. Všetko pre nás už dávno dokončil Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a Vykupiteľ. Po zvesti slova Božieho sme sa sklonili k modlitbe a pomodlila sa Patrícia Sára Šimková. Premietanie prezentácie mal na starosti Ing. Martin Pagáč. Nakoniec sme prijali poďakovanie od sestry spirituálky za našu službu.

Pri speve, Božom slove a modlitbách sme sa spolu so žiakmi a vyučujúcimi Evanjelického lýcea v Bratislave na chvíľu zastavili a sústredili sme sa na Pána Boha. Pevne veríme, že semeno Božieho slova padlo do úrodnej pôdy sŕdc mnohých žiakov. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho pomoc a za možnosť slúžiť mu na Jeho česť a slávu.

Branislav Balca, študent 4. ročníka EBF UK  | 4.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart