Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2018

Dňa 25. mája 2018 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy v Martine stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2018. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a priebeh súťaže riadila odborná porota.

Viac

Výsledková listina BO 2018 – štátne školy
Výsledková listina BO 2018 – cirkevné školy


Foto: Matej Borcovan

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 30.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart