Biblická olympiáda DNS 2018

Biblická olympiáda Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku sa konala v piatok 20. apríla 2018 v priestoroch Základnej školy v Bátovciach. Zúčastnilo sa na nej 33 detí z cirkevných zborov Pukanec, Bátovce, Levice, Pohronský Ruskov, Tekovské Lužany, Plavé Vozokany, Farná, Diakovce a Nové Sady.

„Témami písomných testov sú biblické znalosti, základné znalosti cirkvi, dogmatických vecí. Seniorálnemu kolu predchádzali zborové kolá v jednotlivých cirkevných zboroch. Najlepší postúpili na seniorálne kolo, ktoré je na úrovni krajského kola,“ informoval Martin Riecky, zborový farár Cirkevného zboru ECAV Levice, ktorý sprevádzal deti z levického zboru.

Podľa zborovej farárky hostiteľského cirkevného zboru v Bátovciach Zorice Horákovej je jedným z cieľov súťaže viesť deti k pravidelnému čítaniu Biblie, aby poznané duchovné pravdy a princípy vedeli zapojiť do každodenného života a do výstavby vzájomných medziľudských vzťahov. „Toto seniorálne kolo sa koná za aktívnej spolupráce seniorátu, CZ ECAV Bátovce a základnej školy. Prácu s deťmi a mládežou v cirkevnom zbore aktívne podporuje aj Obecný úrad Bátovce. Seniorátne kolo sme v tomto zložení v Bátovciach spoluorganizovali aj pred dvoma rokmi,“ dodala zborová farárka.

Kým porota hodnotila testy, pripravili hostitelia z cirkevného zboru pre deti zaujímavý program. Navštívili kúriu, kde si pozreli malé obecné múzeum a expozíciu kuriozít socializmu. Potom si pozreli evanjelický a. v. kostol a pod klenbami neogotickej katedrály si urobili spoločnú fotku. Vyšli aj na vežu kostola, odkiaľ sa im naskytli pekné výhľady na celú Bátovskú kotlinu.

Hodnotenie poroty dopadlo veľmi dobre pre zástupcov z okresu Levice, a rovnako aj pre hostiteľský cirkevný zbor. V 1. kategórii (3. a 4. ročník ZŠ) obsadila 1. miesto Alica Tóthová (CZ a 6. ZŠ Levice), 2. miesto Ema Fašáneková (CZ a 4. ZŠ Levice) 3. miesto Šimon Bosák (CZ Diakovce).
V 2. kategórii (5. a 6. ročník ZŠ, príma) 1. miesto obsadila Nina Tomová (CZ Bátovce a 1. ZŠ Levice), 2. miesto Andrej Novák (CZ a ZŠ Bátovce) a 3. miesto Tatiana Bosáková (CZ Diakovce).
V 3. kategórii (7. až 9. ročník ZŠ, sekunda až kvarta) obsadil 1. miesto Ján Čermák (CZ a ZŠ Pohronský Ruskov), 2. miesto Laura Nina Címerová (CZ a ZŠ Bátovce), 3. miesto Rebeka Trnavská (CZ Plavé Vozokany).
Vo 4. kategórii (stredné školy a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia) 1. miesto obsadila Anna Čermáková (CZ Pohronský Ruskov).

Víťazi každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo Biblickej olympiády ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutoční 25. mája v Martine.

Spokojnosť s priebehom súťaže vyjadrila aj školská dekanka a farárka v Pribete Jaroslava Zaťková, koordinátorka akcie: „Ďakujeme starostovi obce Petrovi Burčovi a riaditeľovi ZŠ Romanovi Salinkovi za prijatie a za poskytnutie akejkoľvek pomoci, ktorú sme potrebovali.“

Štefan Ráchela, DNS | 11.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart