Biblická olympiáda 2019 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže.

Propozície
Prihláška
Témy
Učebný text 1. kategória Nová zmluva
Učebný text 2. kategória Nová zmluva

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 4.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart