Biblická olympiáda 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2017/2018 Biblickú olympiádu, ktorá sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z ev. a. v. náboženstva a náboženskej výchovy, registrovaného na MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 25. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Propozície BO 2018
Témy BO 2018
Prihláška BO 2018

Vložené 15. 1. 2017

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 23.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart