Biblická olympiáda 2015 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2014/2015 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zaradená medzi predmetové súťaže. Prihláste sa do 30. marca 2015.
Propozície
Témy

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart