Absolventi EBF UK promovali

Promócie absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnili v Aule UK v Bratislave 7. júla 2017 za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Absolventi zložili slávnostnú prísahu a z rúk dekana EBF UK doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol., si za potlesku prítomných prevzali svoje vytúžené diplomy. 19 čerstvých magistrov a 3 bakalári si tak budú môcť nájsť uplatnenie v službe cirkvi alebo aj viných dôležitých sférach života našej spoločnosti.

Hlavný študijný program evanjelická teológia ukončilo úspešne 9 študentov. S vyznamenaním, a teda červeným diplomom svoje štúdium zavŕšili v tomto programe dve absolventky: Simona Kapitáňová a Michaela Prihracki.

V rámci magisterského štúdia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci skončili s diplomom 6 denní a 4 externí študenti, z ktorých vyznamenaný bol Zbyšek Kaleta z Českej republiky.

štúdium absolvovali aj dve študentky učiteľského smeru v bakalárskom programe v kombinácii so psychológiou a s nemeckým jazykom a jedna študentka v bakalárskom programe so zameraním na sociálnu pomoc.

Za študentov sa prihovoril absolvent z radov našich krajanov zo Srbska Ivan Belanji, ktorý poďakoval pedagógom za ich podiel na nadobudnutých vedomostiach absolventov. Za ECAV na Slovensku aj tento rok s príhovorom vystúpila tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ Mgr. Daniela Veselá.

Vlastislav Svoboda, EBF UK | 10.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart