Štúdium v USA v školskom roku 2019-2020

Spolupráca so strednou školou Saint Paul Lutheran High School, Corcordia, Missouri v USA funguje už od školského roku 2008/2009. V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2019/2020 miesta s čiastočným štipendiom.

Viac

Prihláška

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 9.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart