Štipendiá z GAW na rok 2019-2020

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2019/2020 v období od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020.

Gustav-Adolf-Werk vypisuje štipendiá pre:
študentov/študentky v 2. polovici teologického štúdia, aby absolvovali študijný rok (ZS 2019/2020 s LS 2020) v Lipsku (8 miest) alebo v Heidelbergu (1 miesto)
farárov/farárky na kontaktné štúdium (ZS 2019/2020 alebo LS 2020)

K žiadosti o štipendium priložte:
• písomná žiadosť (formulár)
• životopis s fotkou
• odporúčanie od vedenia cirkvi
• dve akademické odporúčania (iba študenti/študentky)
• opis akademickej dráhy
• doterajšie študijné výsledky (napr. kredity)
• predstavenie nazbieraných skúseností v sociálnej, pedagogickej a cirkevnej oblasti
• motivačný list/odôvodnenie voľby štúdia a študijného miesta
nemecký certifikát, minimálna úroveň B1
Dôrazne upozorňujeme, že jazykové schopnosti sa vyžadujú na úrovni B1. Ak nebude preukázaná požadovaná úroveň, imatrikulácia na univerzite sa neuskutoční
.

Prosíme Vás, aby ste žiadosti podali v nemeckom jazyku (ak by ste mali s tým problémy, môžete ich vyplniť aj v anglickom jazyku). Neskoré a neúplné žiadosti nebudú môcť byť zohľadnené.

Štipendium zahŕňa:
• 565,- € mesačne pre študentov, (z toho je po odpočítaní nájomného 390 € k dispozícii)
• zdravotné poistenie podľa potreby
• príspevok na literatúru (až do 100,-€ na celý čas štúdia)
• náhrada cestovných nákladov pri ceste tam aj späť
• poplatok za semester
• cestovný lístok na verejnú dopravu v Lipsku

Na prípravu k študijnému pobytu je v ponuke kurz nemčiny (úroveň B1) v septembri 2019. Tento kurz je určený pre študentov teológie.

Študenti a študentky v Lipsku budú ubytovaní v študentskom domove Evangelischen Studienhaus, Sommerfelder Str. 20, D-04229 Lipsko. Navštevujú prednášky a semináre na teologickej fakulte, zúčastňujú sa na študijných podujatiach GAW, na prednáškach, kázňach a praxi v tamojších cirkevných zboroch. Vedie ich štipendijný poradca GAW.

DÔLEŽITÉ:
Štipendisti našej organizácie by počas štúdijného pobytu v Nemecku nemali mať žiadne študijné povinnosti a skúšky vo svojich rodných krajinách a prednáškový čas v Nemecku by mali absolvovať/prežiť/zažiť/stráviť!

Viac informácií nájdete na: www.gustav-adolf-werk.de.

Žiadosť s požadovanými dokumentmi pošlite do 28.02.2019 na adresu:
Generálny biskupský úrad, Misijno-vzdelávacie oddelenie, Palisády 46, P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava

Mgr. Daniela Veselá, skoly(at)ecav.sk | 10.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart