6. školská konferencia ECAV

V dňoch 4.-5. apríla 2019 sa v hoteli Satel v Poprade uskutoční 6. školská konferencia ECAV na tému: „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete.“ Prednášať budú prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, ThD., Mgr. Lýdia Naďová a PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 8.3.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart