< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Absolventi EBF UK promovali

Promócie absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnili v Aule UK v Bratislave 7. júla 2017 za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

 

Vlastislav Svoboda, EBF UK | 10.8.2017

viac

Nový časopis pre deti od 2 do 8 rokov

V septembri 2017 vyjde prvé číslo nového kresťanského náučno-vzdelávacieho mesačníka pre deti od 2 do 8 rokov pod názvom "Perlička".

 

Za vydavateľstvo Perlička Ingrid a Ondrej Peťkovskí | 29.6.2017

viac

K 25. výročiu založenia EGT

Celý školský rok 2016/17 sa v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci niesol v znamení 25. výročia založenia školy. Oslavy vyvrcholili v piatok 23. júna 2017.

 

Elena Pašiaková, riaditeľka, EGT v Tisovci | 28.6.2017

viac

LUTHERiáda 2017 – „komunita sŕdc“

V Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 18. júna 2017 zišli deti z materskej a základnej školy 1. stupňa napriek tomu, že bola nedeľa. Neprišli sa totiž učiť, prišli aj so svojimi rodičmi stráviť príjemné popoludnie s bohatým programom.

 

Katarína Kendická, rodič, EMŠ | 27.6.2017

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2017

V priestoroch Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši sa 19. mája 2017 stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2017. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a priebeh súťaže riadila odborná porota.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 28.5.2017

viac

Z májového školenia kaplánov

Ďalšie z pravidelných školení kaplánov ECAV na Slovensku sa uskutočnilo v dňoch 8. – 12. mája 2017 v priestoroch strediska Agapé vo Svätom Jure.

 

Jana Ilčisková, seniorálna kaplánka LOS | 18.5.2017

viac

Vernisáž obrázkov EX CATHEDRA

Slávnostné otvorenie výstavy prác detí z Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea v Bratislave sa uskutočnila 26. 4. 2017 na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Erika Valková-Krišťáková, spirituálka Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave | 18.5.2017

viac

Výberové konanie na miesto učiteľky pre 1. stupeň ZŠ 2017

Evanjelická spojená škola v Prešove vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky pre 1. stupeň ZŠ na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosti: do 12. 5. 2017. Viac Vložené 2. 5....

 

Marián Damankoš, riaditeľ školy, riaditel(at)esspo.sk | 11.5.2017

viac

5. školská konferencia ECAV 2017

V hoteli Satel v Poprade sa 23. – 24. marca 2017 konala 5. školská konferencia ECAV 2017 na tému „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. Konferenciu zorganizoval Školský výbor ECAV na Slovensku, ktorý mal zároveň v predvečer konferencie svoje pravidelné zasadnutie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 6.4.2017

viac

Seniorálne kolo Biblickej olympiády BAS

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa 31. marca 2017 sa konalo seniorálne kolo biblickej olympiády Bratislavského seniorátu. Zúčastnilo sa na nej 55 žiakov a študentov zo 16 zborov seniorátu.

 

Jana Fördös, zborová farárka, CZ ECAV Šamorín | 5.4.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart