< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Po kaplánskych skúškach 2016

Dňa 8. septembra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.9.2016

viac

20 rokov novodobej existencie EKG v Prešove

Aj pre študentov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove sa 5. septembra začal nový školský rok. Vyše dvesto žiakov štvor- a osemročného štúdia sa stretlo v Chráme Sv. Trojice v Prešove o 10.00 hod. na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou, ktoré sa konali pri príležitosti otvorenia nového školského roka, ako aj pri 20. výročí znovuotvorenia školy.

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 13.9.2016

viac

Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy v štátnych školách

Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove sa 23. -–24. augusta 2016 stalo miestom konania pracovného seminára pre učiteľov náboženskej výchovy /ďalej NAB/ ev. a. v. v štátnych školách. Bol zorganizovaný pod záštitou Školského výboru ECAV na Slovensku, Evanjelickej akadémie a Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku.

 

Roman Sarvaš, zborový farár, CZ ECAV Babiná, predseda ŠV ZD ECAV | 6.9.2016

viac

Metodické usmernenia k šk. r. 2016-2017

K organizácii školského roka a k vyučovaniu náboženskej výchovy/náboženstva ev. a. v. zverejňujeme pre vyučujúcich metodické usmernenia vychádzajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov pre tento školský rok, ako aj usmernenia k vyučovaniu náboženskej výchovy:

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 3.9.2016

viac

POZVÁNKA NA SEMINÁR Viera a vzdelávanie

Biblická škola v Martine vás pozýva na seminár „Viera a vzdelávanie“, ktorý sa bude konať v dňoch 25. - 26. 8. 2016. Seminár vedie Dr. Bernard D. Bull. Podrobnejšie...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 16.8.2016

viac

Promócia absolventov EBF UK

Slávnostná promócia absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s a konala 13. júla 2016 v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.

 

Mgr. Danica Fojtíková, absolventka EBF UK | 26.7.2016

viac

Výberové konanie na vychovávateľa v ESŠ

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí pri ESŠ s nástupom od 1. 9....

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ | 14.7.2016

viac

Prijatie u ministra školstva

Dňa 29. júna 2016 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika s ministrom školstva SR Petrom Plavčanom.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Big Apple 2016 za veľkou mlákou

Skupina žiakov z Evanjelickej spojenej školy v Martine v nedávnych dňoch absolvovala zaujímavý školský poznávací zájazd do Spojených štátov amerických.

 

Jana Bosáková, duchovná správkyňa, ESŠ v Martine | 18.6.2016

viac

Športové hry evanjelických gymnázií 2016

Už sa stáva tradíciou, že každé dva roky sa v mesiaci jún konajú Športové hry evanjelických gymnázií. Žiaci našich gymnázií sa stretli po dvoch rokoch na ďalšom ročníku súťaže 2. - 3. júna 2016 v Liptovskom Mikuláši, aby si zmerali sily v športovom zápolení.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 18.6.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart