< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Vzdelávanie kaplánov v MEMC Ichthys

V dňoch 5. – 9. novembra 2017 sa konalo vzdelávanie kaplánov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Kapláni sa stretli v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik  | 16.11.2017

viac

Vedomostná súťaž o reformácii 2017

Po úspešnom 1. ročníku súťaže konanej v roku 2015 v Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 23. októbra 2017 uskutočnil v Banskej Bystrici 2. ročník celoslovenského kola vedomostnej súťaže o reformácii.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2017

viac

Poďakovanie za úrodu v EMŠ

Leto vystriedala jeseň a deti sa vrátili z prázdnin opäť do škôl. Naplnila sa i Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke.

 

Denisa Kováčová, učiteľka EMŠ | 9.11.2017

viac

Práca s hlinou s deťmi v Červenici

V priebehu mesiacov jún – október 2017 sme v škole pre hluchoslepých v Červenici pracovali na projekte „Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou“.

 

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 26.10.2017

viac

EKG v očakávaní výročia „500“...

Vo štvrtok 14. septembra 2017 v popoludňajších hodinách sa žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia (EKG) Prešove stretli na školskom dvore na "pizza párty", vylepšenej verzii doterajšej tradičnej septembrovej grilovačky.

 

Jana Kožlejová, učiteľka, EKG Prešov | 3.10.2017

viac

Orientačný kurz študentov EBF UK

V dňoch 22. až 24. 9. 2017 sa študenti 1. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava zúčastnili na orientačnom kurze, ktorý pripravili sestry spirituálky Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., a Mgr. Anna Debnárová.

 

Andrej Lacko, Patrícia Sára Šimková, študenti EBF UK | 28.9.2017

viac

Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy 2017

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia usporiadali pre vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách ďalší pracovný seminár. Uskutočnil sa 7.-8. septembra 2017 v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 20.9.2017

viac

Misia a ekuména v Neudietendorfe

V dňoch 28. augusta − 1. septembra 2017 sa v nemeckom mestečku Neudietendorf neďaleko Erfurtu konal týždenný kurz asi 25 kaplánov nemeckej, švédskej a slovenskej evanjelickej cirkvi.

 

Vladimíra Balcová, seniorálna kaplánka RIS; Katarína Devečková, zborová kaplánka, Nové Mesto n/Váhom; Radim Pačmár, seniorálny k | 7.9.2017

viac

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2017 - výsledok

Dňa 30. augusta 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili štyria absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.9.2017

viac

Americkí lektori na šk. rok 2017-2018

Na základe dohody uzavretej medzi ECAV na Slovensku, Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA), Luteránskou cirkvou − Missourska synoda (LCMS) a Ministerstvom školstva SR každoročne prichádzajú dobrovoľní učitelia z USA vyučovať vybrané predmety v anglickom jazyku na naše evanjelické školy.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 6.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart