< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Výberové konanie na miesto učiteľky pre 1. stupeň ZŠ 2017

Evanjelická spojená škola v Prešove vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky pre 1. stupeň ZŠ na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosti: do 12. 5. 2017. Viac Vložené 2. 5....

 

Marián Damankoš, riaditeľ školy, riaditel(at)esspo.sk | 11.5.2017

viac

5. školská konferencia ECAV 2017

V hoteli Satel v Poprade sa 23. – 24. marca 2017 konala 5. školská konferencia ECAV 2017 na tému „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. Konferenciu zorganizoval Školský výbor ECAV na Slovensku, ktorý mal zároveň v predvečer konferencie svoje pravidelné zasadnutie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 6.4.2017

viac

Seniorálne kolo Biblickej olympiády BAS

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa 31. marca 2017 sa konalo seniorálne kolo biblickej olympiády Bratislavského seniorátu. Zúčastnilo sa na nej 55 žiakov a študentov zo 16 zborov seniorátu.

 

Jana Fördös, zborová farárka, CZ ECAV Šamorín | 5.4.2017

viac

Škôlkari v Slovenskej filharmónii

Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave sa v marci 2017 zúčastnili na projekte s názvom „Ľudský hlas“, ktorý sa konal v rámci cyklu „Hudobná akadémia“ v Slovenskej filharmónii.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ | 4.4.2017

viac

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII pre kolektívy k 500. výročiu reformácie

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie. Propozície

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 29.3.2017

viac

Výberové konania na miesta riaditeľov EG v Banskej Bystrici a Tisovci

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene vyhlasuje výberové konania na miesto riaditeľa Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici v Banskej Bystrici a riaditeľa Evanjelického gymnázia v Tisovci s nástupom od 1. 9. 2017. Prihlášky posielajte do 31. 3. 2017. Vložené 1. 5; doplnené...

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 22.3.2017

viac

5. školská konferencia ECAV

Pozývame Vás na 5. školskú konferenciu ECAV, ktorá sa bude konať 23.-24. marca 2017 v priestoroch hotela Satel v Poprade. Témou konferencie je „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. Vložené 26. 2. 2017 Program Prihláška Motivačný list...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 5.3.2017

viac

Zápis prvákov v EZŠ ZO v Rim. Sobote

Milí rodičia budúcich prvákov, srdečne Vás pozývame Deň otvorených dverí 14. marca 2017 a na slávnostný zápis do Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote 3. apríla 2017.

 

Radomír Leicher, riaditeľ, Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote | 1.3.2017

viac

Vianočná akadémia žiakov 1. stupňa EZŠ

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Ako to už býva zvykom, žiaci EZŠ v Prešove za pomoci svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili slávnostný program, ktorý odhalil ich umelecké ambície.

 

Ivana Majerníková, Evanjelická základná škola, Prešov | 4.1.2017

viac

ESŠ v Prešove s vianočným programom

Evanjelická spojená škola v Prešove znamená, že sa spojilo niekoľko organizačných zložiek do jedného celku. Dôležité je to, že žiakov i učiteľov materskej školy, základnej školy a gymnázia spája láska Kristova, že sa napĺňajú slová Žalmu: „Hľa, aké milé, aké dobré je to, keď bratia spolu bývajú.“

 

Ľudmila Kónyová, ESŠ v Prešove  | 21.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart