< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Pomoc študentov ESŠ v Prešove potešila

Evanjelická škola v Prešove bola 9. marca 2018 v prešovskej nemocnici pri odovzdávaní prebaľovacieho pultu a profesionálnej kalibrovanej váhy od občianskeho združenia Malíček aj ESŠ v Prešove.

 

Ľudmila Kónyová, ESŠ v Prešove | 12.3.2018

viac

Prihláste sa na štúdium na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2018/2019 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledujúcich študijných programov:

 

Milan Jurík, prodekan, EBF UK v Bratislave | 26.2.2018

viac

Štúdium v USA v šk. r. 2018 − 2019

V rámci spolupráce ponúkame opäť v šk. roku 2018/2019 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri v USA. Prihlášky posielajte do 15. 2. 2018. Viac informácií. Vložené 24. 1....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 28.1.2018

viac

Staň sa vedúcim tábora v USA

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mládežníkom z ECAV na Slovensku možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v termíne 24. máj – 16. august 2018. Prihláste sa do 5. 2. 2018.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Biblická olympiáda 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2017/2018 Biblickú olympiádu, ktorá sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z ev. a. v. náboženstva a náboženskej výchovy, registrovaného na MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 25. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Propozície BO 2018

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 23.1.2018

viac

Duchovná pieseň 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasujú v školskom roku 2017/20178 súťaž Duchovná pieseň v zmysle Organizačného poriadku MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 4. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 23.1.2018

viac

Akademické služby Božie a odovzdanie štipendia Peressényiovcov

Aj v tomto akademickom roku sa 13. 12. 2017 konali akademické služby Božie, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Služby Božie boli spojené s pripomienkou Medzinárodného dňa študentov a so slávnostným odovzdaním štipendia z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

 

Miroslava Ferencová, študentka EBF UK | 10.1.2018

viac

Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke

Je tradíciou, že študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave organizujú a vykonávajú Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke. Na podnet sestry spirituálky K. Konopeusovej sa tohtoročná Chapel konala v stredu 22. 11. 2017.

 

Branislav Balca, študent 4. ročníka EBF UK  | 4.12.2017

viac

Rokovanie Školského výboru v Prešove

V Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 10. novembra 2017 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Zúčastnili sa na ňom aj generálna právna zástupkyňa ECAV Zuzana Germanová a metodička Dana Naďová.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 22.11.2017

viac

Hudobný workshop pre žiakov evanjelických gymnázií

Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove sa 19. − 21. októbra 2017 stalo miestom konania nultého ročníka seminára pre hudobníkov z evanjelických gymnázií. Vedenie mal na starosti brat Tomáš Gulan z Evanjelickej spojenej školy v Martine.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.11.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart