< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Rokovanie školského výboru v Poprade

V zborovej sieni cirkevného zboru v Poprade sa 23. marca 2018 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Na zasadnutie bol ako hosť pozvaný zástupca dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV Slavomír Hanuska.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 3.4.2018

viac

Pohľad na svet očami nevidiaceho

Deti v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave v rámci edukačnej aktivity „Pohľad na svet očami nevidiaceho“ navštívil nevidiaci pán Juraj Práger aj so svojím vodiacim psíkom Lukym.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ | 2.4.2018

viac

Pomoc študentov ESŠ v Prešove potešila

Evanjelická škola v Prešove bola 9. marca 2018 v prešovskej nemocnici pri odovzdávaní prebaľovacieho pultu a profesionálnej kalibrovanej váhy od občianskeho združenia Malíček aj ESŠ v Prešove.

 

Ľudmila Kónyová, ESŠ v Prešove | 12.3.2018

viac

Prihláste sa na štúdium na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2018/2019 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledujúcich študijných programov:

 

Milan Jurík, prodekan, EBF UK v Bratislave | 26.2.2018

viac

Štúdium v USA v šk. r. 2018 − 2019

V rámci spolupráce ponúkame opäť v šk. roku 2018/2019 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri v USA. Prihlášky posielajte do 15. 2. 2018. Viac informácií. Vložené 24. 1....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 28.1.2018

viac

Staň sa vedúcim tábora v USA

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mládežníkom z ECAV na Slovensku možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v termíne 24. máj – 16. august 2018. Prihláste sa do 5. 2. 2018.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Biblická olympiáda 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2017/2018 Biblickú olympiádu, ktorá sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z ev. a. v. náboženstva a náboženskej výchovy, registrovaného na MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 25. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Propozície BO 2018

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 23.1.2018

viac

Duchovná pieseň 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasujú v školskom roku 2017/20178 súťaž Duchovná pieseň v zmysle Organizačného poriadku MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 4. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 23.1.2018

viac

Akademické služby Božie a odovzdanie štipendia Peressényiovcov

Aj v tomto akademickom roku sa 13. 12. 2017 konali akademické služby Božie, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Služby Božie boli spojené s pripomienkou Medzinárodného dňa študentov a so slávnostným odovzdaním štipendia z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

 

Miroslava Ferencová, študentka EBF UK | 10.1.2018

viac

Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke

Je tradíciou, že študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave organizujú a vykonávajú Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke. Na podnet sestry spirituálky K. Konopeusovej sa tohtoročná Chapel konala v stredu 22. 11. 2017.

 

Branislav Balca, študent 4. ročníka EBF UK  | 4.12.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart