< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň“ 2018

Dňa 4. mája 2018 sa v aule Biblickej školy v Martine konal piaty ročník hudobnej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Zúčastnili sa ho deti a žiaci, ktorí postúpili zo seniorálnych a školských kôl do celoslovenského kola. Viac Výsledková...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.5.2018

viac

Spojená škola v Prešove hľadá učiteľov AnJ Dej a ObN

Evanjelické kolegiálne gymnázium a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách anglický jazyk – dejepis – občianska náuka s nástupom od 1. 9. 2018. Viac

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 16.5.2018

viac

Pracovné semináre v Ichthyse

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia 16. − 18. apríla 2018 usporiadali pracovné semináre v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 15.5.2018

viac

Biblická olympiáda DNS 2018

Biblická olympiáda Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku sa konala v piatok 20. apríla 2018 v priestoroch Základnej školy v Bátovciach. Zúčastnilo sa na nej 33 detí z cirkevných zborov Pukanec, Bátovce, Levice, Pohronský Ruskov, Tekovské Lužany, Plavé Vozokany, Farná, Diakovce a Nové Sady.

 

Štefan Ráchela, DNS | 11.5.2018

viac

Jarný projektový týždeň v EZŠ

V týždni od 9. 4. do 13. 4. 2018 sa Evanjelická základná škola v Prešove zmenila na more zážitkov, plné tvorivých činností, radosti a usmievavých tváričiek žiakov. Ako tradične, aj tento rok sa tu konal Jarný projektový týždeň.

 

Martina Feničová, EZŠ v Prešove | 7.5.2018

viac

Martin sa pripravuje na oslavy

Evanjelická spojená škola a Biblická škola v Martine si počas tohto leta pripomenú výročia svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa budú v mesiaci jún konať viaceré sprievodné podujatia.

 

Dušan Haško, ESŠ v Martine | 7.5.2018

viac

Veľkonočný večer slova a hudby

„On vstal z mŕtvych“ − práve táto radostná zvesť sa ozývala v Evanjelickom a. v. chráme Svätej Trojice v Petržalke v nedeľu 15. apríla 2018. Večer slova a hudby pripravili študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Miroslava Ferencová, 2. roč. EBF UK v Bratislave | 19.4.2018

viac

Ocenili mikulášskych pedagógov

Deň učiteľov 28. marca bol aj v Liptovskom Mikuláši príležitosťou na ocenenie práce pedagógov. Medzi ocenenými bol aj učiteľ Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši Peter Podstavek.

 

Zdroj: EPST č. 14/2018, s. 10 | 16.4.2018

viac

Tisovskí študenti uspeli na veľtrhu firiem

Na konci marca 2018 sa študentská spoločnosť JA Firma Pomegranate z Evanjelického gymnázia v Tisovci zúčastnila na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave.

 

-egt-; zdroj: EPST č. 14/2018, s. 10 | 16.4.2018

viac

Deň učiteľov VD ECAV na Slovensku

Evanjelické cirkevné školy vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku oslávili Deň učiteľov 6. apríla 2018 v Ev. a. v. chráme v Opinej. Hostiteľom tohtoročného podujatia bola Evanjelická spojená škola internátna v Červenici.

 

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 13.4.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart