< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Jesenný projektový týždeň 2018 v Prešove

Evanjelická základná škola v Prešove v týždni od 8. do 12. októbra 2018 pre žiakov 1. až 4. ročníka pripravila už piaty ročník Jesenného projektového týždňa, ktorý naplnil svoje očakávania.

 

Ľubica Demčáková, učiteľka, EZŠ v Prešove | 15.10.2018

viac

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2018

Na GBÚ v Bratislave sa 12. 9. 2018 konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia: Mgr. Natália Velebírová, Mgr. Miloslav Gdovin, Mgr. Ivan Havassy a Mgr. Emil Hankovský.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.9.2018

viac

Škôlkari na návšteve SNG

V septembri 2018 deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke navštívili Slovenskú národnú galériu.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka | 19.9.2018

viac

Stretnutie kaplánov v Nemecku

V dňoch 27. – 30. augusta 2018 sa konala medzinárodná konferencia kaplánov v Nedietendorfe pri Erfurte v Nemecku. Zúčastnili sa na nej kapláni zo Švédska, z Nemecka a Jana Ilčisková, Samuel Velebír a Milan Bartko zo Slovenska. Témou bola misia a ekuména.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ Banská Štiavnica | 16.9.2018

viac

Informácia pre učiteľov náboženskej výchovy 2018-19

Milí bratia a sestry, pokyny pre vyučovanie náboženskej výchovy je zahrnuté do Pedagogicko-organizačných pokynov 2018/2019: Celé znenie Pedagogicko-organizačných pokynov (POP) 1.6.6. Náboženská výchova/etická výchova 1. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 31.8.2018

viac

Výberové konanie na učiteľa AJ v RS

EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote vypisuje výberové konanie na miesto učiteľa anglického jazyka na čiastočný úväzok s nástupom 1. 9....

 

Radomír Leicher, riaditeľ EZŠ ZO v Rimavskej Sobote | 22.8.2018

viac

Americkí učitelia v šk. roku 2018-2019

Aj tohto roku sa noví učitelia z USA zišli v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, aby sa v rámci orientačného týždňa od 10. do 17. augusta 2018 pripravili na pôsobenie na našich evanjelických školách.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 22.8.2018

viac

Kaplánska skúška - september 2018

Kaplánska skúška sa bude konať 12. 9. 2018 o 8.30 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 20. 8. 2018 zaslaním žiadosti v zmysle cirkevného nariadenia č.5/91 o kaplánskej skúške. Študijná literatúra a požiadavky na kaplánske...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 2.8.2018

viac

Farárske skúšky 2018

Farárske skúšky sa budú konať 11. októbra 2018 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. 8. 2018. Prehľad študijnej literatúry a požiadaviek na farársku...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 2.8.2018

viac

Hľadáme učiteľa do EMŠ v Bratislave

Západný dištrikt ECAV na Slovensku hľadá učiteľa materskej školy do EMŠ Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava, s nástupom od 1. 9. 2018. Viac...

 

Roman Žilinčík, tajomník ZD pre školy, skoly(at)zdecav.sk | 26.7.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart