< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Pracovné semináre v Ichthyse

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia 16. − 18. apríla 2018 usporiadali pracovné semináre v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 15.5.2018

viac

Biblická olympiáda DNS 2018

Biblická olympiáda Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku sa konala v piatok 20. apríla 2018 v priestoroch Základnej školy v Bátovciach. Zúčastnilo sa na nej 33 detí z cirkevných zborov Pukanec, Bátovce, Levice, Pohronský Ruskov, Tekovské Lužany, Plavé Vozokany, Farná, Diakovce a Nové Sady.

 

Štefan Ráchela, DNS | 11.5.2018

viac

Jarný projektový týždeň v EZŠ

V týždni od 9. 4. do 13. 4. 2018 sa Evanjelická základná škola v Prešove zmenila na more zážitkov, plné tvorivých činností, radosti a usmievavých tváričiek žiakov. Ako tradične, aj tento rok sa tu konal Jarný projektový týždeň.

 

Martina Feničová, EZŠ v Prešove | 7.5.2018

viac

Martin sa pripravuje na oslavy

Evanjelická spojená škola a Biblická škola v Martine si počas tohto leta pripomenú výročia svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa budú v mesiaci jún konať viaceré sprievodné podujatia.

 

Dušan Haško, ESŠ v Martine | 7.5.2018

viac

Veľkonočný večer slova a hudby

„On vstal z mŕtvych“ − práve táto radostná zvesť sa ozývala v Evanjelickom a. v. chráme Svätej Trojice v Petržalke v nedeľu 15. apríla 2018. Večer slova a hudby pripravili študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Miroslava Ferencová, 2. roč. EBF UK v Bratislave | 19.4.2018

viac

Ocenili mikulášskych pedagógov

Deň učiteľov 28. marca bol aj v Liptovskom Mikuláši príležitosťou na ocenenie práce pedagógov. Medzi ocenenými bol aj učiteľ Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši Peter Podstavek.

 

Zdroj: EPST č. 14/2018, s. 10 | 16.4.2018

viac

Tisovskí študenti uspeli na veľtrhu firiem

Na konci marca 2018 sa študentská spoločnosť JA Firma Pomegranate z Evanjelického gymnázia v Tisovci zúčastnila na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave.

 

-egt-; zdroj: EPST č. 14/2018, s. 10 | 16.4.2018

viac

Deň učiteľov VD ECAV na Slovensku

Evanjelické cirkevné školy vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku oslávili Deň učiteľov 6. apríla 2018 v Ev. a. v. chráme v Opinej. Hostiteľom tohtoročného podujatia bola Evanjelická spojená škola internátna v Červenici.

 

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 13.4.2018

viac

Rokovanie školského výboru v Poprade

V zborovej sieni cirkevného zboru v Poprade sa 23. marca 2018 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Na zasadnutie bol ako hosť pozvaný zástupca dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV Slavomír Hanuska.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 3.4.2018

viac

Pohľad na svet očami nevidiaceho

Deti v Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave v rámci edukačnej aktivity „Pohľad na svet očami nevidiaceho“ navštívil nevidiaci pán Juraj Práger aj so svojím vodiacim psíkom Lukym.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ | 2.4.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart