< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Farárske skúšky 2018

Farárske skúšky sa budú konať 11. októbra 2018 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. 8. 2018. Prehľad študijnej literatúry a požiadaviek na farársku...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 2.8.2018

viac

Hľadáme učiteľa do EMŠ v Bratislave

Západný dištrikt ECAV na Slovensku hľadá učiteľa materskej školy do EMŠ Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava, s nástupom od 1. 9. 2018. Viac...

 

Roman Žilinčík, tajomník ZD pre školy, skoly(at)zdecav.sk | 26.7.2018

viac

Výberové konanie na asistentov učiteľa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá asistentov učiteľa s nástupom od 1. 9....

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy | 20.7.2018

viac

Osmičkový rok v EKG v Prešove

Exkurzia s názvom Osmičkový rok sa začala koncom júna v Prešove, z ktorého sa sexta, 2. ročník a niekoľko tretiačok vybrali s pani profesorkami Ľ. Kónyovou a J. Zakarovskou spoznávať našu históriu, kultúru i súčasnosť.

 

Lenka Vaverková, študentka sexty | 9.7.2018

viac

Luteriáda v Prešove v „daždi požehnania“...

Nedeľa má patriť načerpaniu duchovných síl, oddychu a rodine. Všetko toto mohli zažiť rodičia a žiaci Evanjelickej základnej školy s materskou školou v Prešove, keď sa zúčastnili na 2. ročníku duchovno-športovo-zábavného popoludnia Luteriáda 2018.

 

Zuzana Martausová, EZŠ v Prešove | 2.7.2018

viac

Relácia Fidlibum z EMŠ Tupolevova

V Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 22 v Bratislave nahrávali dva diely zábavno-vzdelávacej televíznej relácie Fidlibum. Odvysielali ich 9. a 23. júna 2018.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ, Bratislava-Petržalka | 25.6.2018

viac

Rozlúčka s predškolákmi v Petržalke

Počas slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa v 2. nedeľu po Svätej Trojici 13 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona rozlúčilo s materskou školou.

 

Anna Bašnárová, Lenka Lukáčová | 15.6.2018

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2018

Dňa 25. mája 2018 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy v Martine stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2018. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a priebeh súťaže riadila odborná porota. Viac Výsledková listina BO 2018 – štátne školy

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 30.5.2018

viac

Študenti po stopách reformácie v Nemecku 2018

Pri príležitosti 500. výročia reformácie pripravil Školský výbor ECAV na Slovensku pre žiakov stredných škôl vedomostnú súťaž o reformácii. Víťazi dostali ako hlavnú cenu zájazd po stopách Martina Luthera v Nemecku. Na zájazde sa 23. - 27. apríla 2018 zúčastnili víťazi a účastníci súťaže študijno-poznávacieho zájazdu po stopách reformácie v Nemecku. Viac

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 24.5.2018

viac

Šarišský výstup pre mamu...

Americký prezident Woodrov Wilson v roku 1914 podpísal rezolúciu, ktorou ustanovil sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji, a tento deň vyhlásil za celoamerický národný sviatok. Z USA sa Deň matiek rozšíril do celej Európy.

 

Matej Oráč, duchovný správca ESŠ v Prešove | 22.5.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart