< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | >

Prijímacie konanie na Evanjelické gymnázium v Martine

Evanjelické gymnázium v Martine, M. R. Štefánika 17, v školskom roku 2015/2016 otvára dve triedy 5-ročného študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium so 60 žiakmi. Prihlášky: do 20. februára 2015.

 

Jozef Sopoliga, riaditeľ ESŠ v Martine | 11.2.2015

viac

Zápis do 1. ročníka základných škôl

Na základných školách sa od 15. januára do 15. februára 2015 konajú zápisy prvákov, pričom presné miesto a čas určí riaditeľ každej školy. Ponúkame vám zoznam našich evanjelických základných škôl. Vložené...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 26.1.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ Dr. F. Melanchtona v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava. Prihlášky: do 21. 2. 2015 na adresu: Biskupský úrad ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen. Vložené 21. 1....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly@zdecav.sk | 25.1.2015

viac

Biblická olympiáda 2015 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2014/2015 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zaradená medzi predmetové súťaže. Prihláste sa do 30. marca 2015. Propozície Témy

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart