< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Medzinárodná teologická konferencia doktorandov opäť na pôde EBF UK

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa 23. – 25. apríla 2015 konal IV. ročník medzinárodnej teologickej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Jednota v mnohosti (In pluribus unitas).

 

Michaela Poschová, interná doktorandka na EBF UK | 5.5.2015

viac

Víkendový seminár zamestnancov ESŠ v Prešove

V dňoch 10. − 12. apríla 2015 sa uskutočnil každoročný víkendový seminár pre zamestnancov Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Tento rok bolo za miesto konania zvolené ubytovacie zariadenie VD ECAV v Liptovskom Hrádku – Janoškov dom.

 

Lucia Beňová, učiteľka, EKG v Prešo | 27.4.2015

viac

Prof. Milan Hejný motivoval k matematike

Do svojho rodiska zavítal popredný odborník na didaktiku matematiky prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. S vybranými prvákmi a za účasti pedagógov Evanjelickej základnej školy v Martine absolvoval aj ukážkovú hodinu matematiky, po ktorej nasledovala diskusia s pedagógmi, rodičmi aj ďalšími hosťami.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 17.4.2015

viac

EKG na európskom mládežníckom projekte

Osem žiakov z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove už po siedmykrát úspešne reprezentovalo svoju školu na mládežníckom projektovom stretnutí "SchulBrücke Europa" (Žiacky most Európa) v dňoch 19. − 27. 3. 2015.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 17.4.2015

viac

Zo sústredenia tretiakov EBF UK

Študenti 3. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave pod vedením sestier spirituálok Eriky Valkovej-Krišťákovej a Anny Balogovej absolvovali víkendové sústredenie v cirkevnom zbore v Poprade-Veľkej.

 

Samuel Velebír, študent 3. ročníka EBF UK | 17.4.2015

viac

Ocenenie pre riaditeľku EL a EZŠ v Bratislave

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal 31. 3. 2015 ocenil pani Ing. Editu Prostredníkovú, riaditeľku Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave, v kategórii „Učiteľ – môj kamarát“ a „Za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov Bratislavy“.

 

Mgr. Viera Gregorová, Ing. Jana Michalíková | 8.4.2015

viac

Seniorálne kolo Biblickej olympiády TUS

Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. so sídlom v Žiline pozostáva z 22 cirkevných zborov. Seniorálne kolo Biblickej olympiády v rámci Turčianskeho seniorátu tohto roku reprezentovali mladí ľudia z 11 cirkevných zborov.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 31.3.2015

viac

IV. evanjelická školská konferencia 2015

Vo Veľkom Slavkove sa 20. – 21. marca 2015 (piatok - sobota) uskutočnila IV. evanjelická školská konferencia. Tentoraz sa konala na tému "Evanjelická identita vo vyučovaní".

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly@zdecav.sk | 26.3.2015

viac

ESŠ hľadá učiteľa AJ - marec 2015

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá učiteľa/ku anglického jazyka v kombinácii s iným predmetom do Evanjelického kolegiálneho gymnázia a Evanjelickej základnej školy na zastupovanie počas MD s nástupom od 11. 5. 2015. Žiadosti do 10. 4. 2015....

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 10.3.2015

viac

IV. školská konferencia

Vo Veľkom Slavkove sa 20. - 21. marca 2015 (piatok - sobota) uskutoční IV. evanjelická školská konferencia na tému "Evanjelická identita vo vyučovaní". Prihlasovanie Program Prihláška Vložené 25. 2....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 5.3.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart