< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Vyhodnotenie súťaže Duchovná pieseň 2015

Dňa 6. mája 2015 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine zišli na 2. ročníku speváckej súťaže „Duchovná pieseň“ deti zo seniorátov ECAV na Slovensku a žiaci z evanjelických cirkevných škôl. Cieľom tejto súťaže je dať priestor hudobným talentom a pomôcť im rozvíjať tento dar, ako aj motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Súťaž je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 12.5.2015

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2015

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici 30. 4. 2015 ponúklo svoje priestory na konanie celoslovenského kola biblickej olympiády. Súťaž je zaradená medzi predmetové súťaže s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne ju zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 11.5.2015

viac

Ročníkové sústredenie štvrtákov EBF UK

Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave v programe Evanjelická teológia aj v tomto roku absolvovali víkendové ročníkové duchovné sústredenie. Konalo sa v posledný marcový víkend v zborovom dome CZ ECAV Liptovský Trnovec. Hosťom ročníkového sústredenia bol i brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ivan Belanji, študent 4. ročníka EBF UK | 7.5.2015

viac

Remscheidskí gymnazisti na návšteve EKG

„Hurá, Remscheid je tu!“ – to boli prvé slová žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove, keď sa o polnoci v pondelok 13. 4. 2015 zvítali so svojimi kamarátmi z partnerskej školy − Leibnizovho gymnázia (Leibniz-Gymnasium) v Remscheide.

 

Zuzana Karabinošová, EKG v Prešove | 5.5.2015

viac

Medzinárodná teologická konferencia doktorandov opäť na pôde EBF UK

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa 23. – 25. apríla 2015 konal IV. ročník medzinárodnej teologickej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Jednota v mnohosti (In pluribus unitas).

 

Michaela Poschová, interná doktorandka na EBF UK | 5.5.2015

viac

Víkendový seminár zamestnancov ESŠ v Prešove

V dňoch 10. − 12. apríla 2015 sa uskutočnil každoročný víkendový seminár pre zamestnancov Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Tento rok bolo za miesto konania zvolené ubytovacie zariadenie VD ECAV v Liptovskom Hrádku – Janoškov dom.

 

Lucia Beňová, učiteľka, EKG v Prešo | 27.4.2015

viac

Prof. Milan Hejný motivoval k matematike

Do svojho rodiska zavítal popredný odborník na didaktiku matematiky prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. S vybranými prvákmi a za účasti pedagógov Evanjelickej základnej školy v Martine absolvoval aj ukážkovú hodinu matematiky, po ktorej nasledovala diskusia s pedagógmi, rodičmi aj ďalšími hosťami.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 17.4.2015

viac

EKG na európskom mládežníckom projekte

Osem žiakov z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove už po siedmykrát úspešne reprezentovalo svoju školu na mládežníckom projektovom stretnutí "SchulBrücke Europa" (Žiacky most Európa) v dňoch 19. − 27. 3. 2015.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 17.4.2015

viac

Zo sústredenia tretiakov EBF UK

Študenti 3. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave pod vedením sestier spirituálok Eriky Valkovej-Krišťákovej a Anny Balogovej absolvovali víkendové sústredenie v cirkevnom zbore v Poprade-Veľkej.

 

Samuel Velebír, študent 3. ročníka EBF UK | 17.4.2015

viac

Ocenenie pre riaditeľku EL a EZŠ v Bratislave

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal 31. 3. 2015 ocenil pani Ing. Editu Prostredníkovú, riaditeľku Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave, v kategórii „Učiteľ – môj kamarát“ a „Za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov Bratislavy“.

 

Mgr. Viera Gregorová, Ing. Jana Michalíková | 8.4.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart