< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Učitelia EKG v Prešove sa vzdelávali

Od februára do mája 2015 sa 26 učiteľov EKG zapojilo v rámci projektu Vzdelaním k úspešnej kariére do aktivity, ktorá bola zameraná na čitateľskú a finančnú gramotnosť. Súhrnná správa

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 22.6.2015

viac

EZŠ v Prešove oslavovala 5. výročie

Päť rokov v živote človeka nie je veľa, ale ani málo. Päť rokov v živote školy je významným medzníkom, hlavne ak ako Evanjelická základná škola v Prešove začínala so siedmimi žiakmi a dnes ju navštevuje 152 žiakov vo ôsmich triedach.

 

Kolektív EZŠ v Prešove | 22.6.2015

viac

Open Bridges v EZŠ Z. Oravcovej

Už skoro rok v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote uplatňujeme nový vzdelávací program Open Bridges – Otvorené mosty, ktorého autorom je riaditeľ Mgr. Radomír Leicher.

 

Janka Miháliková, podpredsedníčka Rady školy pri EZŠ ZO v Rim. Sobote | 17.6.2015

viac

Deň detí v EMŠ v Bratislave

1. jún patrí už tradične tým najmenším, našim deťom. Preto sme im v našej Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ul. v Bratislave pripravili darček, ktorý mal podobu pekného zážitku.

 

Denisa Kováčová, učiteľka, EMŠ v Bratislave | 11.6.2015

viac

Evanjelická republika a Autoškola v Prešove

Evanjelická základná škola v Prešove pripravila pre svojich žiakov dve školy v prírode: v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove a v Mníchovskom Potoku pri Bardejove.

 

Ivana Majerníková, EZŠ v Prešove | 9.6.2015

viac

Veľkonočný sociálny projekt na ESŠ v Martine

Štvordňová cesta do Báčskeho Petrovca (Vojvodina) predstavovala vyvrcholenie Veľkonočného sociálneho projektu Evanjelickej spojenej školy v Martine. Pre zahraničných Slovákov žiaci našej školy vyzbierali 550 eur, z ktorého bol pre školu zakúpený potrebný dataprojektor.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 28.5.2015

viac

Vyhodnotenie súťaže Duchovná pieseň 2015

Dňa 6. mája 2015 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine zišli na 2. ročníku speváckej súťaže „Duchovná pieseň“ deti zo seniorátov ECAV na Slovensku a žiaci z evanjelických cirkevných škôl. Cieľom tejto súťaže je dať priestor hudobným talentom a pomôcť im rozvíjať tento dar, ako aj motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Súťaž je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 12.5.2015

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2015

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici 30. 4. 2015 ponúklo svoje priestory na konanie celoslovenského kola biblickej olympiády. Súťaž je zaradená medzi predmetové súťaže s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne ju zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 11.5.2015

viac

Ročníkové sústredenie štvrtákov EBF UK

Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave v programe Evanjelická teológia aj v tomto roku absolvovali víkendové ročníkové duchovné sústredenie. Konalo sa v posledný marcový víkend v zborovom dome CZ ECAV Liptovský Trnovec. Hosťom ročníkového sústredenia bol i brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ivan Belanji, študent 4. ročníka EBF UK | 7.5.2015

viac

Remscheidskí gymnazisti na návšteve EKG

„Hurá, Remscheid je tu!“ – to boli prvé slová žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove, keď sa o polnoci v pondelok 13. 4. 2015 zvítali so svojimi kamarátmi z partnerskej školy − Leibnizovho gymnázia (Leibniz-Gymnasium) v Remscheide.

 

Zuzana Karabinošová, EKG v Prešove | 5.5.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart