< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2015

Dňa 29. júna 2015 sa na GBÚ v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili 4 absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia. Skúšky úspešne absolvovali Mgr. Milan Bartko, Mgr. Jaroslav Jurko, Mgr. Zuzana Poláková a Mgr. Michal Tekely.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 3.7.2015

viac

SchulBrücke Weimar 2015

Účasť na medzinárodnom projektovom stretnutí SchulBrücke v malebnom nemeckom mestečku Weimar sme aj tohto roku mohli uskutočniť s dvoma žiakmi kvinty a tromi žiačkami septimy EKG v Prešove vďaka organizáciám Deutsche Nationalstiftung a EJBW vo Weimare.

 

Zuzana Karabinošová, EKG v Prešove | 22.6.2015

viac

Rozlúčka s materskou školou v Petržalke

V nedeľu 14. júna 2015 sa 17 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke na službách Božích v Evanjelickom kostole Sv. Trojice v Petržalke rozlúčilo so škôlkou a svojimi učiteľkami.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.6.2015

viac

Koncert pri príležitosti Dňa detí v TAS

Keďže jún sa začína dňom, keď majú svoj sviatok naši najmenší, aj v Tatranskom senioráte sme sa rozhodli, že pre deti pripravíme deň, ktorý bude patriť im. Bola to sobota 6. júna 2015.

 

Eva Germanová, zborová farárka, Spišská Belá | 22.6.2015

viac

Učitelia EKG v Prešove sa vzdelávali

Od februára do mája 2015 sa 26 učiteľov EKG zapojilo v rámci projektu Vzdelaním k úspešnej kariére do aktivity, ktorá bola zameraná na čitateľskú a finančnú gramotnosť. Súhrnná správa

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 22.6.2015

viac

EZŠ v Prešove oslavovala 5. výročie

Päť rokov v živote človeka nie je veľa, ale ani málo. Päť rokov v živote školy je významným medzníkom, hlavne ak ako Evanjelická základná škola v Prešove začínala so siedmimi žiakmi a dnes ju navštevuje 152 žiakov vo ôsmich triedach.

 

Kolektív EZŠ v Prešove | 22.6.2015

viac

Open Bridges v EZŠ Z. Oravcovej

Už skoro rok v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote uplatňujeme nový vzdelávací program Open Bridges – Otvorené mosty, ktorého autorom je riaditeľ Mgr. Radomír Leicher.

 

Janka Miháliková, podpredsedníčka Rady školy pri EZŠ ZO v Rim. Sobote | 17.6.2015

viac

Deň detí v EMŠ v Bratislave

1. jún patrí už tradične tým najmenším, našim deťom. Preto sme im v našej Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ul. v Bratislave pripravili darček, ktorý mal podobu pekného zážitku.

 

Denisa Kováčová, učiteľka, EMŠ v Bratislave | 11.6.2015

viac

Evanjelická republika a Autoškola v Prešove

Evanjelická základná škola v Prešove pripravila pre svojich žiakov dve školy v prírode: v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove a v Mníchovskom Potoku pri Bardejove.

 

Ivana Majerníková, EZŠ v Prešove | 9.6.2015

viac

Veľkonočný sociálny projekt na ESŠ v Martine

Štvordňová cesta do Báčskeho Petrovca (Vojvodina) predstavovala vyvrcholenie Veľkonočného sociálneho projektu Evanjelickej spojenej školy v Martine. Pre zahraničných Slovákov žiaci našej školy vyzbierali 550 eur, z ktorého bol pre školu zakúpený potrebný dataprojektor.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 28.5.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart