< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

EMŠ vo Švábovciach bola ocenená

Staručká budova s názvom Elektrárňa v Piešťanoch sa 9. októbra 2015 zaplnila priateľmi ochrany prírody. Žiaci, pedagógovia i vzácni hostia sa stretli na 10. ročníku odovzdávania cien Živel a Zelená škola. Silná myšlienka environmentálnej výchovy má svojich realizátorov v desiatkach škôl na celom Slovensku a v stovkách projektov a činov.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce, svabovce(at)ecav.sk, | 29.10.2015

viac

EZŠ Z. Oravcovej bodovala na študentskom kongrese o fotonike

Medzinárodné laserové centrum v Bratislave organizovalo v dňoch 14. 10. − 15. 10. 2015 Študentský kongres o fotonike v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Kongres bol určený pre žiačky a žiakov 2. a 3. stupňa základných a stredných škôl.

 

Beáta Fülöpová, EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote | 21.10.2015

viac

EKG na trase Bratislava – Viedeň

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove pripravilo pre žiakov oktávy a 4. ročníka v rámci blokového vyučovania Umenia a kultúry dvojdňovú školskú exkurziu Bratislava – Viedeň 2015.

 

Ľudmila Kónyová, EKG Prešov | 21.10.2015

viac

Štipendiá z GAW na rok 2016 - 2017

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v Nemecku v roku 2015/2016 v období od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017. Informácie Formulár

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 16.10.2015

viac

Učiteľom náboženskej výchovy

Firma PC PROFI v Prešove vyrobila interaktívny program ALF, v ktorom existujú už aj materiály z nášho evanjelického náboženstva podľa vydaných učebníc pre 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 2. ročník SŠ. Pripravujú sa materiály aj pre prvý stupeň ZŠ. Program je veľmi jednoduchý na ovládanie. Informujte sa v škole kde učíte, či ho môžete používať na vyučovanie. Program sa dá aj kúpiť a nemal by byť problém ho využívať. Link na bližšie informácie: www.programalf.sk

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 6.10.2015

viac

10 rokov spolupráce EKG s nemeckou partnerskou školou

V jesenných mesiacoch sa žiačky a žiaci prešovského Evanjelického kolegiálneho gymnázia so svojimi rovesníkmi z partnerského Gymnázia Friedricha L. Jahna v durínskom Grossengotterne už tradične stretávajú striedavo v oboch mestách.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 1.10.2015

viac

TEOLÓGIA. PRÍĎ TO ZAŽIŤ!

ORIENTAČNÝ KURZ PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY v Bratislave

 

Marián Cambel, študent 1. ročníka EBF UK | 25.9.2015

viac

Školský výbor ECAV zasadal v Rimavskej Sobote

Dňa 21. augusta 2015 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Tentoraz sa zasadnutie uskutočnilo v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 8.9.2015

viac

Otvorenie školského roka a nových priestorov v ESŠ Martine

Vyše 600 žiakov Evanjelickej spojenej školy v Martine, mnoho z nich v sprievode svojich rodičov a starých rodičov, 2. septembra 2015 začalo nový školský rok prosbou o Božie požehnanie na službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Martine.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 7.9.2015

viac

Otvorenie Evanjelickej materskej školy v Žiline

V druhej polovici februára vítali na Ev. a. v. farskom úrade v Žiline rodičov malých detí vo väčšej miere ako dovtedy. Dôvodom bol ich záujem o plánovanú evanjelickú materskú školu. Prijatých bolo 40 detí, čo pre zriaďovateľa − Cirkevný zbor ECAV Žilina − znamenalo vymodlený plný stav.

 

Hedwiga Tkáčová, CZ ECAV Žilina | 7.9.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart