< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

TEOLÓGIA. PRÍĎ TO ZAŽIŤ!

ORIENTAČNÝ KURZ PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY v Bratislave

 

Marián Cambel, študent 1. ročníka EBF UK | 25.9.2015

viac

Školský výbor ECAV zasadal v Rimavskej Sobote

Dňa 21. augusta 2015 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Tentoraz sa zasadnutie uskutočnilo v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 8.9.2015

viac

Otvorenie školského roka a nových priestorov v ESŠ Martine

Vyše 600 žiakov Evanjelickej spojenej školy v Martine, mnoho z nich v sprievode svojich rodičov a starých rodičov, 2. septembra 2015 začalo nový školský rok prosbou o Božie požehnanie na službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Martine.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 7.9.2015

viac

Otvorenie Evanjelickej materskej školy v Žiline

V druhej polovici februára vítali na Ev. a. v. farskom úrade v Žiline rodičov malých detí vo väčšej miere ako dovtedy. Dôvodom bol ich záujem o plánovanú evanjelickú materskú školu. Prijatých bolo 40 detí, čo pre zriaďovateľa − Cirkevný zbor ECAV Žilina − znamenalo vymodlený plný stav.

 

Hedwiga Tkáčová, CZ ECAV Žilina | 7.9.2015

viac

Už 20. školský rok v EKG v Prešove

Vyše dvesto žiačok a žiakov štvor- a osemročného štúdia Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa 2. 9. 2015 stretlo na slávnostných službách Božích, aby začali 20. školský rok novodobej existencie Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 7.9.2015

viac

Vyučovanie náboženskej výchovy ev. a. v.

Dávame do pozornosti zmenu vzdelávacích štandardov pre predmet náboženská výchova – evanjelické a. v. náboženstvo. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu zverejnilo Inovovaný štátny vzdelávací program – vzdelávacie štandardy.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 31.8.2015

viac

Rekondično-rehabilitačný pobyt na Šírave

V dňoch 15. – 19. 6. 2015 sa žiaci a zamestnanci Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici zúčastnili na rekondično-rehabilitačnom pobyte na Zemplínskej Šírave. Príjemné a komfortné ubytovanie bolo zabezpečené v Hoteli Glamour.

 

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 28.8.2015

viac

Letné aktivity v Centre kresťanského vzdelávania v Martine

Angličtina pre všetkých (6. − 10. 7., 13. − 17. 7.); EGMT camp (13. − 17. 7.); Letná biblická škola (20. − 24. 7.); J-CAMP 2015 (27. − 31. 7.)

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 31.7.2015

viac

Záverečné služby Božie na ESŠ v Martine

Služby Božie pri príležitosti záveru školského roka na Evanjelickej spojenej škole v Martine sa niesli v duchu vďačnosti, veselej mysle a odkazu žalmistu: „Hospodin dal poznať svoj víťazstvo!“

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 3.7.2015

viac

Stretnutie s ministrom školstva

Dňa 30. júna 2015 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika s ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 3.7.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart