< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

II. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

V pondelok 16. 11. 2015 sa EZŠ Z. Oravcovej uskutočnil II. ročník Memoriálu Z. Oravcovej, a to na tému Štúrovci regiónu Gemer – Malohont. História tohto podujatia sa začala písať v minulom školskom roku, keď sa konal I. ročník, venovaný evanjelickej farárke a poetke Zlatici Oravcovej, ktorej meno nesie naša škola.

 

Radomír Leicher, riaditeľ, EZŠ Z. Oravcovej v Rim. Sobote | 20.11.2015

viac

Školský výbor zasadal v Janoškovom dome

V Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku sa 12. − 13. novembra 2015 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na pravidelnom zasadnutí. Privítali medzi sebou vzácnych hostí: biskupa ZD Milan Krivdu, riaditeľa vydavateľstva Tranoscius, a. s., Ľubomíra Turčana a predsedníčku združenia Slovenských evanjelických učiteľov (SEU) Janu Bosákovú.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.11.2015

viac

Štúdium v USA v školskom roku 2016−17

V rámci spolupráce s cirkevnou školou Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri (USA) ponúkame v školskom roku 2016/2017 opäť miesta s čiastočným štipendiom. Prihlášky posielajte do 15. 1. 2016. Viac...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 12.11.2015

viac

Posviacka nových priestorov ESŠ v Martine

Myšlienka postaviť školu, ktorá by na Memorandovom námestí v Martine poskytovala kvalitné vzdelávanie, a zároveň formovala žiakov ku kresťanským hodnotám, sa napĺňa. Svedčí o tom aj posviacka nových školských priestorov Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá sa konala v práve zrekonštruovaných priestoroch v stredu 28. októbra 2015.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 1.11.2015

viac

EMŠ vo Švábovciach bola ocenená

Staručká budova s názvom Elektrárňa v Piešťanoch sa 9. októbra 2015 zaplnila priateľmi ochrany prírody. Žiaci, pedagógovia i vzácni hostia sa stretli na 10. ročníku odovzdávania cien Živel a Zelená škola. Silná myšlienka environmentálnej výchovy má svojich realizátorov v desiatkach škôl na celom Slovensku a v stovkách projektov a činov.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce, svabovce(at)ecav.sk, | 29.10.2015

viac

EZŠ Z. Oravcovej bodovala na študentskom kongrese o fotonike

Medzinárodné laserové centrum v Bratislave organizovalo v dňoch 14. 10. − 15. 10. 2015 Študentský kongres o fotonike v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Kongres bol určený pre žiačky a žiakov 2. a 3. stupňa základných a stredných škôl.

 

Beáta Fülöpová, EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote | 21.10.2015

viac

EKG na trase Bratislava – Viedeň

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove pripravilo pre žiakov oktávy a 4. ročníka v rámci blokového vyučovania Umenia a kultúry dvojdňovú školskú exkurziu Bratislava – Viedeň 2015.

 

Ľudmila Kónyová, EKG Prešov | 21.10.2015

viac

Štipendiá z GAW na rok 2016 - 2017

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v Nemecku v roku 2015/2016 v období od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017. Informácie Formulár

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 16.10.2015

viac

Učiteľom náboženskej výchovy

Firma PC PROFI v Prešove vyrobila interaktívny program ALF, v ktorom existujú už aj materiály z nášho evanjelického náboženstva podľa vydaných učebníc pre 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 2. ročník SŠ. Pripravujú sa materiály aj pre prvý stupeň ZŠ. Program je veľmi jednoduchý na ovládanie. Informujte sa v škole kde učíte, či ho môžete používať na vyučovanie. Program sa dá aj kúpiť a nemal by byť problém ho využívať. Link na bližšie informácie: www.programalf.sk

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 6.10.2015

viac

10 rokov spolupráce EKG s nemeckou partnerskou školou

V jesenných mesiacoch sa žiačky a žiaci prešovského Evanjelického kolegiálneho gymnázia so svojimi rovesníkmi z partnerského Gymnázia Friedricha L. Jahna v durínskom Grossengotterne už tradične stretávajú striedavo v oboch mestách.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 1.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart