< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Ocenenie najlepších študentov EBF UK

V stredu 16. 12. 2015 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konali akademické služby Božie, posledné v tomto semestri. Spojené boli s Medzinárodným dňom študentov a s odovzdávaním štipendia pre najlepších študentov 2. − 5. ročníka evanjelickej teológie z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

 

Michaela Tomčíková, študentka EBF UK | 25.12.2015

viac

Vianočný príbeh na EG v Tisovci

V posledný školský deň v kalendárnom roku 2015 sa žiaci prvých ročníkov Evanjelického gymnázia v Tisovci predstavili vlastným Vianočným príbehom. Na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou poslúžil biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Zuzana Vojteková, EG v Tisovci  | 20.12.2015

viac

Tradícia obľúbených víkendových seminárov Domina pokračuje

Na tohtoročnom jesennom pobyte Domina sa zúčastnilo rekordných 44 žiačok a žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Už tradičný víkendový seminár sa uskutočnil počas posledného novembrového víkendu v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 15.12.2015

viac

Valné zhromaždenie Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie

Vyše 30 účastníkov z 9 krajín sa 29. – 30. novembra 2015 stretlo v hlavnom meste Švajčiarska v Berne na tohtoročnom valnom zhromaždení Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 11.12.2015

viac

Biblická olympiáda 2016 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2015/2016 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Propozície Prihláška Témy

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 29.11.2015

viac

Zájazd teológov do Osvienčimu a Krakova

V roku 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoznávali temnú históriu i kultúrne pamiatky.

 

Peter Koska, študent EBF UK | 26.11.2015

viac

II. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

V pondelok 16. 11. 2015 sa EZŠ Z. Oravcovej uskutočnil II. ročník Memoriálu Z. Oravcovej, a to na tému Štúrovci regiónu Gemer – Malohont. História tohto podujatia sa začala písať v minulom školskom roku, keď sa konal I. ročník, venovaný evanjelickej farárke a poetke Zlatici Oravcovej, ktorej meno nesie naša škola.

 

Radomír Leicher, riaditeľ, EZŠ Z. Oravcovej v Rim. Sobote | 20.11.2015

viac

Školský výbor zasadal v Janoškovom dome

V Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku sa 12. − 13. novembra 2015 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na pravidelnom zasadnutí. Privítali medzi sebou vzácnych hostí: biskupa ZD Milan Krivdu, riaditeľa vydavateľstva Tranoscius, a. s., Ľubomíra Turčana a predsedníčku združenia Slovenských evanjelických učiteľov (SEU) Janu Bosákovú.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.11.2015

viac

Štúdium v USA v školskom roku 2016−17

V rámci spolupráce s cirkevnou školou Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri (USA) ponúkame v školskom roku 2016/2017 opäť miesta s čiastočným štipendiom. Prihlášky posielajte do 15. 1. 2016. Viac...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 12.11.2015

viac

Posviacka nových priestorov ESŠ v Martine

Myšlienka postaviť školu, ktorá by na Memorandovom námestí v Martine poskytovala kvalitné vzdelávanie, a zároveň formovala žiakov ku kresťanským hodnotám, sa napĺňa. Svedčí o tom aj posviacka nových školských priestorov Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá sa konala v práve zrekonštruovaných priestoroch v stredu 28. októbra 2015.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 1.11.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart