< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Spomienka na prof. Jána Oberuča

V stredu 21. februára 2016 si na EBF UK v Bratislave spomínali na dekana fakulty prof. Jána Oberuča pri príležitosti 60. výročia od jeho dodnes nevyjasnenej tragickej smrti.

 

Radim Pačmár, doktorand, EBF UK | 24.3.2016

viac

Pôstne obdobie v evanjelickej materskej škole v Petržalke

Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke počas predveľkonočného obdobia navštívili Evanjelický domov starostlivosti s pásmom biblických veršov i piesní. Pripravujú aj program, s ktorým vystúpia na službách Božích v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Petržalke.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ, Bratislava-Petržalka | 16.3.2016

viac

Kaplánske skúšky 2016

Kaplánske skúšky sa budú konať 8. septembra 2016 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky, adresovanú Zboru biskupov, treba zaslať do 10. mája 2016. Študijná literatúra a požiadavky na kaplánske...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 11.3.2016

viac

Farárske skúšky 2016

Farárske skúšky sa budú konať 5. októbra 2016 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. augusta 2016. Študijná literatúra a požiadavky na farárske...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 11.3.2016

viac

Pracovné semináre pre učiteľov evanjelických škôl 2016

Školský výbor ECAV na Slovensku, Evanjelická akadémia a Fond vzdelávania pozýva učiteľov evanjelických škôl na pracovné semináre, ktoré sa budú konať v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Prihlásiť sa môžete na skoly(at)ecav.sk.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 7.3.2016

viac

Ľudovít Štúr priťahuje aj dnešnú mládež

V Knižnici Ľ. Štúra na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa 22. 2. 2016 stretli žiačky a žiaci so záujmom o slovenskú históriu a literatúru. Vo vedomostnej súťaži "Štúrame sa v Štúrovi alebo Ľudevít Štúr 2015" si preverili vedomosti nielen o živote a diele tejto osobnosti našich dejín, ale aj o jeho spolupracovníkoch a historických udalostiach, ktorých bol výrazným aktérom.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 26.2.2016

viac

Školský výbor zasadal v ESŠ v Prešove

V priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa 11. februára 2016 stretol Školský výbor ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Prítomných na rokovaní a pôde školy privítal a zasadnutie otvoril predseda školského výboru Marián Damankoš.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 22.2.2016

viac

Spolupráca evanjelických škôl

Knižnica Ľ. Štúra na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove bola začiatkom februára miestom výnimočného stretnutia. Na návštevu školy totiž v sprievode svojich pedagogičiek zavítali žiačky a žiaci Evanjelickej spojenej školy z Martina.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 22.2.2016

viac

Sociálne aktivity na ESŠ v Prešove

Na Evanjelickej základnej škole a Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu, dvoch zložkách Evanjelickej spojenej školy (ESŠ) v Prešove, majú už svoje pevné miesto sociálne aktivity pre žiakov i pedagógov.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 3.2.2016

viac

Vyhlásenie súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2016

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje 3. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ. Propozície súťaže Prihláška

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 24.1.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart