< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Sociálne aktivity na ESŠ v Prešove

Na Evanjelickej základnej škole a Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu, dvoch zložkách Evanjelickej spojenej školy (ESŠ) v Prešove, majú už svoje pevné miesto sociálne aktivity pre žiakov i pedagógov.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 3.2.2016

viac

Vyhlásenie súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2016

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje 3. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ. Propozície súťaže Prihláška

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 24.1.2016

viac

Prešovskí gymnazisti inšpiratívne stvárnili silný príbeh

Na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa predmet umenie a kultúra už štvrtý rok vyučuje formou niekoľkodňových blokov. Naposledy mohli výsledky práce žiačok a žiakov počas jesenného blokového vyučovania umenia a kultúry oceniť diváci vianočnej akadémie Evanjelického kolegiálneho gymnázia.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 11.1.2016

viac

Sústredenie druhákov EBF UK v Brestovci

Študenti druhého ročníka evanjelickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave boli 11. – 13. decembra 2015 na duchovnom sústredení na Myjave.

 

Peter Koska, študent EBF UK | 29.12.2015

viac

Ocenenie najlepších študentov EBF UK

V stredu 16. 12. 2015 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konali akademické služby Božie, posledné v tomto semestri. Spojené boli s Medzinárodným dňom študentov a s odovzdávaním štipendia pre najlepších študentov 2. − 5. ročníka evanjelickej teológie z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

 

Michaela Tomčíková, študentka EBF UK | 25.12.2015

viac

Vianočný príbeh na EG v Tisovci

V posledný školský deň v kalendárnom roku 2015 sa žiaci prvých ročníkov Evanjelického gymnázia v Tisovci predstavili vlastným Vianočným príbehom. Na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou poslúžil biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Zuzana Vojteková, EG v Tisovci  | 20.12.2015

viac

Tradícia obľúbených víkendových seminárov Domina pokračuje

Na tohtoročnom jesennom pobyte Domina sa zúčastnilo rekordných 44 žiačok a žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Už tradičný víkendový seminár sa uskutočnil počas posledného novembrového víkendu v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 15.12.2015

viac

Valné zhromaždenie Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie

Vyše 30 účastníkov z 9 krajín sa 29. – 30. novembra 2015 stretlo v hlavnom meste Švajčiarska v Berne na tohtoročnom valnom zhromaždení Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 11.12.2015

viac

Biblická olympiáda 2016 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2015/2016 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Propozície Prihláška Témy

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 29.11.2015

viac

Zájazd teológov do Osvienčimu a Krakova

V roku 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoznávali temnú históriu i kultúrne pamiatky.

 

Peter Koska, študent EBF UK | 26.11.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart