< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Školstvo v Košickom senioráte ECAV

V závere školského roka 2015/2016 dostanú svoje prvé vysvedčenia aj prví žiaci 1. ročníka Evanjelickej základnej školy STROM so sídlom na Exnárovej ulici č. 10 v Košiciach.

 

Dušan Havrila, konsenior KOS a školský dekan | 27.4.2016

viac

Jarné projektové dni na EKG v Prešove

Netradičné formy vyučovania sú už tradičnou súčasťou vyučovania na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove. Okrem exkurzií, pobytov na zahraničných partnerských školách, víkendových seminárov, medzinárodných projektových stretnutí, písania seminárnych prác atď. k nim už neodmysliteľne patrí aj bloková výučba predmetu umenie a kultúra.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 12.4.2016

viac

Spomienka na prof. Jána Oberuča

V stredu 21. februára 2016 si na EBF UK v Bratislave spomínali na dekana fakulty prof. Jána Oberuča pri príležitosti 60. výročia od jeho dodnes nevyjasnenej tragickej smrti.

 

Radim Pačmár, doktorand, EBF UK | 24.3.2016

viac

Pôstne obdobie v evanjelickej materskej škole v Petržalke

Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke počas predveľkonočného obdobia navštívili Evanjelický domov starostlivosti s pásmom biblických veršov i piesní. Pripravujú aj program, s ktorým vystúpia na službách Božích v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Petržalke.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ, Bratislava-Petržalka | 16.3.2016

viac

Kaplánske skúšky 2016

Kaplánske skúšky sa budú konať 8. septembra 2016 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky, adresovanú Zboru biskupov, treba zaslať do 10. mája 2016. Študijná literatúra a požiadavky na kaplánske...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 11.3.2016

viac

Farárske skúšky 2016

Farárske skúšky sa budú konať 5. októbra 2016 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. augusta 2016. Študijná literatúra a požiadavky na farárske...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 11.3.2016

viac

Pracovné semináre pre učiteľov evanjelických škôl 2016

Školský výbor ECAV na Slovensku, Evanjelická akadémia a Fond vzdelávania pozýva učiteľov evanjelických škôl na pracovné semináre, ktoré sa budú konať v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Prihlásiť sa môžete na skoly(at)ecav.sk.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 7.3.2016

viac

Ľudovít Štúr priťahuje aj dnešnú mládež

V Knižnici Ľ. Štúra na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa 22. 2. 2016 stretli žiačky a žiaci so záujmom o slovenskú históriu a literatúru. Vo vedomostnej súťaži "Štúrame sa v Štúrovi alebo Ľudevít Štúr 2015" si preverili vedomosti nielen o živote a diele tejto osobnosti našich dejín, ale aj o jeho spolupracovníkoch a historických udalostiach, ktorých bol výrazným aktérom.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 26.2.2016

viac

Školský výbor zasadal v ESŠ v Prešove

V priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa 11. februára 2016 stretol Školský výbor ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Prítomných na rokovaní a pôde školy privítal a zasadnutie otvoril predseda školského výboru Marián Damankoš.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 22.2.2016

viac

Spolupráca evanjelických škôl

Knižnica Ľ. Štúra na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove bola začiatkom februára miestom výnimočného stretnutia. Na návštevu školy totiž v sprievode svojich pedagogičiek zavítali žiačky a žiaci Evanjelickej spojenej školy z Martina.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 22.2.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart