< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Výberové konanie na vychovávateľa v ESŠ

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí pri ESŠ s nástupom od 1. 9....

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ | 14.7.2016

viac

Prijatie u ministra školstva

Dňa 29. júna 2016 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika s ministrom školstva SR Petrom Plavčanom.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Big Apple 2016 za veľkou mlákou

Skupina žiakov z Evanjelickej spojenej školy v Martine v nedávnych dňoch absolvovala zaujímavý školský poznávací zájazd do Spojených štátov amerických.

 

Jana Bosáková, duchovná správkyňa, ESŠ v Martine | 18.6.2016

viac

Športové hry evanjelických gymnázií 2016

Už sa stáva tradíciou, že každé dva roky sa v mesiaci jún konajú Športové hry evanjelických gymnázií. Žiaci našich gymnázií sa stretli po dvoch rokoch na ďalšom ročníku súťaže 2. - 3. júna 2016 v Liptovskom Mikuláši, aby si zmerali sily v športovom zápolení.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 18.6.2016

viac

Úspech v súťaži „Hello Kids“

Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizoval časopis „Hello Kids“. Minulý týždeň nás navštívila pani redaktorka z tohto časopisu.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ | 8.6.2016

viac

Študenti po stopách Martina Luthera 2016

Z Prešova 25. apríla 2016 vyrazil autobus spoločnosti Slivtour na týždenný študijno-poznávací zájazd so žiakmi evanjelických gymnázií, ktorí súťažili vo vedomostnej súťaži o reformácii pre kolektívy a obsadili prvé tri miesta.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 1.6.2016

viac

Výborné výsledky žiakov EKG v Prešove

Pedagógovia Ev. kolegiálneho gymnázia v Prešove sa už dvadsať rokov usilujú, aby ich žiaci získali čo najkvalitnejšie vzdelanie. Dlhodobo podporujú talentovaných, ale venujú sa i optimalizácii a efektivizácii vyučovania žiakov.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 27.5.2016

viac

Duchovná pieseň 2016

V Aule Biblickej školy v Martine sa 13. mája 2016 konal tretí ročník hudobnej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Súťaž organizačne zabezpečili Evanjelická spojená škola a Biblická škola v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 27.5.2016

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2016

Súťažiacich na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2016 z celého Slovenska privítala 20. mája 2016 vo svojich priestoroch Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote, ktorá v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ ECAV na Slovensku organizačne zabezpečovala priebeh súťaže.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 27.5.2016

viac

Akademické služby Božie na EBF UK

Akademické služby Božie na záver prednáškovej časti letného semestra v akademickom roku 2015/16 sa uskutočnili v stredu 18. mája 2016 v aule EBF UK v Bratislave. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

 

Erika Valková-Krišťáková, spirituálka Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave | 27.5.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart