< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Tradícia obľúbených víkendových seminárov Domina pokračuje

Na tohtoročnom jesennom pobyte Domina sa zúčastnilo rekordných 44 žiačok a žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Už tradičný víkendový seminár sa uskutočnil počas posledného novembrového víkendu v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 15.12.2015

viac

Valné zhromaždenie Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie

Vyše 30 účastníkov z 9 krajín sa 29. – 30. novembra 2015 stretlo v hlavnom meste Švajčiarska v Berne na tohtoročnom valnom zhromaždení Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 11.12.2015

viac

Biblická olympiáda 2016 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2015/2016 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Propozície Prihláška Témy

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 29.11.2015

viac

Zájazd teológov do Osvienčimu a Krakova

V roku 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoznávali temnú históriu i kultúrne pamiatky.

 

Peter Koska, študent EBF UK | 26.11.2015

viac

II. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

V pondelok 16. 11. 2015 sa EZŠ Z. Oravcovej uskutočnil II. ročník Memoriálu Z. Oravcovej, a to na tému Štúrovci regiónu Gemer – Malohont. História tohto podujatia sa začala písať v minulom školskom roku, keď sa konal I. ročník, venovaný evanjelickej farárke a poetke Zlatici Oravcovej, ktorej meno nesie naša škola.

 

Radomír Leicher, riaditeľ, EZŠ Z. Oravcovej v Rim. Sobote | 20.11.2015

viac

Školský výbor zasadal v Janoškovom dome

V Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku sa 12. − 13. novembra 2015 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na pravidelnom zasadnutí. Privítali medzi sebou vzácnych hostí: biskupa ZD Milan Krivdu, riaditeľa vydavateľstva Tranoscius, a. s., Ľubomíra Turčana a predsedníčku združenia Slovenských evanjelických učiteľov (SEU) Janu Bosákovú.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.11.2015

viac

Štúdium v USA v školskom roku 2016−17

V rámci spolupráce s cirkevnou školou Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri (USA) ponúkame v školskom roku 2016/2017 opäť miesta s čiastočným štipendiom. Prihlášky posielajte do 15. 1. 2016. Viac...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 12.11.2015

viac

Posviacka nových priestorov ESŠ v Martine

Myšlienka postaviť školu, ktorá by na Memorandovom námestí v Martine poskytovala kvalitné vzdelávanie, a zároveň formovala žiakov ku kresťanským hodnotám, sa napĺňa. Svedčí o tom aj posviacka nových školských priestorov Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá sa konala v práve zrekonštruovaných priestoroch v stredu 28. októbra 2015.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 1.11.2015

viac

EMŠ vo Švábovciach bola ocenená

Staručká budova s názvom Elektrárňa v Piešťanoch sa 9. októbra 2015 zaplnila priateľmi ochrany prírody. Žiaci, pedagógovia i vzácni hostia sa stretli na 10. ročníku odovzdávania cien Živel a Zelená škola. Silná myšlienka environmentálnej výchovy má svojich realizátorov v desiatkach škôl na celom Slovensku a v stovkách projektov a činov.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce, svabovce(at)ecav.sk, | 29.10.2015

viac

EZŠ Z. Oravcovej bodovala na študentskom kongrese o fotonike

Medzinárodné laserové centrum v Bratislave organizovalo v dňoch 14. 10. − 15. 10. 2015 Študentský kongres o fotonike v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Kongres bol určený pre žiačky a žiakov 2. a 3. stupňa základných a stredných škôl.

 

Beáta Fülöpová, EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote | 21.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart