< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Duchovná pieseň 2019 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 6. ročník speváckej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Propozície

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 17.1.2019

viac

Štipendiá z GAW na rok 2019-2020

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2019/2020 v období od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020.

 

Mgr. Daniela Veselá, skoly(at)ecav.sk | 10.1.2019

viac

Sociálny projekt v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove

„... v láske slúžte si vospolok. Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“ (G 5,13b-14)

 

PhDr.Ľudmila Kónyová, EKG Prešov | 9.1.2019

viac

Štúdium v USA v školskom roku 2019-2020

Spolupráca so strednou školou Saint Paul Lutheran High School, Corcordia, Missouri v USA funguje už od školského roku 2008/2009. V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2019/2020 miesta s čiastočným štipendiom. Viac

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 9.1.2019

viac

Biblická olympiáda 2019 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Propozície Prihláška Témy

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 4.1.2019

viac

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku 6. decembra 2018

Školský výbor ECAV na Slovensku sa stretol na svojom pravidelnom zasadnutí 6. decembra 2018 v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 20.12.2018

viac

Pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského v Košiciach 26. októbra 2018 usporiadali pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie na našich evanjelických školách.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.11.2018

viac

Hlinohranie... - podporná terapia v Červenici

V júni až októbri 2018 sme v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici pracovali na projekte podpornej terapie vzdelávania žiakov s hluchoslepotou „Hlinohranie - dovybavenie dielne pre realizáciu podpornej terapie“.

 

Mgr. Krajčirovičová, Červenica | 29.10.2018

viac

Jesenný projektový týždeň 2018 v Prešove

Evanjelická základná škola v Prešove v týždni od 8. do 12. októbra 2018 pre žiakov 1. až 4. ročníka pripravila už piaty ročník Jesenného projektového týždňa, ktorý naplnil svoje očakávania.

 

Ľubica Demčáková, učiteľka, EZŠ v Prešove | 15.10.2018

viac

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2018

Na GBÚ v Bratislave sa 12. 9. 2018 konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia: Mgr. Natália Velebírová, Mgr. Miloslav Gdovin, Mgr. Ivan Havassy a Mgr. Emil Hankovský.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.9.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart