Ďalšie vzdelávacie a misijné zariadenia

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin,
043/324 02 60, bsmt@bsmt.sk, www.bsmt.sk,
výkonný riaditeľ: Ing. Mgr. Bohdan Hroboň

Evanjelická praktická škola internátna, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)

Cirkevné centrum voľného času, U Svítkov 430, 907 01 Brestovec,
034/621 44 94, ccvc@stonline.sk,
riaditeľka: Mgr. Jaroslava Mišiaková


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart