Evanjelické gymnáziá

1. Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax 048/415 36 09, 0905 36 11 42, evg@stonline.sk, www.egymbb.sk,
PaedDr. Slavomír Hanuska – riaditeľ, Mgr. Andrea Valentová – duchovná správkyňa

2. Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava
02/63 83 84 88, fax 02/63 82 31 88, evlyceum@evlyceum.sk, www.evlyceum.sk,
Ing. Edita Prostredníková – riaditeľka, Mgr. Karolína Konopeusová – duchovná správkyňa

3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice
055/681 56 11 – sekretariát, fax 055/681 56 13, skola@gjak.sk, www.gjak.sk,
Ing. Jozef Krištan – riaditeľ, Mgr. František Korečko – duchovný správca

4. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)

5. Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)


6. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
tel./fax 047/549 32 00, skola@egt.sk, riaditel@egt.sk, www.egt.sk,
Mgr. Miroslava Štefániková – riaditeľka; Mgr. Lýdia Naďová − duchovná správkyňa

7. Evanjelické gymnázium v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart