Evanjelické gymnáziá

1. Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
048/415 36 09, 0905 36 11 42, evg(at)stonline.sk, www.egymbb.sk,
PaedDr. Slavomír Hanuska – riaditeľ, Mgr. Andrea Valentová – duchovná správkyňa

2. Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava
02/63 83 84 88,evlyceum(at)evlyceum.sk, www.evlyceum.sk,
Ing. Edita Prostredníková – riaditeľka, ThDr. Ingeborg Pavlovičová, PhD. – duchovná správkyňa

3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice
055/681 56 11 – sekretariát, egjak(at)egjak.sk, www.gjak.sk, Ing. Jozef Krištan – riaditeľ, Mgr. Stanislav Kocka – administrátor duchovného správcu

4. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)

5. Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)


6. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
047/549 32 00, skola(at)egt.sk, riaditel(at)egt.sk, www.egt.sk,
Mgr. Miroslava Štefániková – riaditeľka, Mgr. Lýdia Naďová − duchovná správkyňa

7. Evanjelické gymnázium v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart