Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského

Sídlo: Bartókova 8, 811 02 Bratislava
Spojovateľka: 02/206 67 120
www.fevth.uniba.sk

Dekan: doc. Ľubomír Batka, Dr. theol., 02/206 67 180, batka@fevth.uniba.sk
Sekretariát: 02/206 67 181, sd@fevth.uniba.sk
Študijné oddelenie: 02/206 67 159, so@fevth.uniba.sk
Duchovné správkyne: Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., Mgr. Anna Debnárová (MD), 02/206 67 102, spirituali@fevth.uniba.sk, valko-kristakova@fevth.uniba.sk, balogova@fevth.uniba.sk
Knižnica: 02/206 67 150
Správca objektu: 02/206 67 101
Študentská jedáleň/kuchyňa: 02/206 67 171
Teologický domov ECAV pri EBF UK: Bartókova 8, 811 02 Bratislava, spoj. 02/206 67 120


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart