Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského

Sídlo a kontakty: Bartókova 8, 811 02 Bratislava; vrátnica: 02/206 67 120, www.fevth.uniba.sk

Dekan: Mgr. Milan Jurík, PhD., 02/206 67 180, jurik@fevth.uniba.sk
Sekretariát: 02/206 67 181, sd@fevth.uniba.sk
Študijné oddelenie: 02/206 67 159, so@fevth.uniba.sk
Duchovní správcovia: Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin, Mgr. Anna Debnárová (MD); 02/206 67 102, spirituali@fevth.uniba.sk, valko-kristakova@fevth.uniba.sk, balogova@fevth.uniba.sk
Knižnica: 02/206 67 150
Správca objektu: hradsky@fevth.uniba.sk
Teologický domov ECAV pri EBF UK: Bartókova 8, 811 02 Bratislava, vrátnica 02/206 67 120


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart