Reakcia na článok „KANDIDÁT“

Uverejňujeme reakciu na článok, ktorý bol uverejnený v Reformačných listoch č. 17/2018.

Mgr. Štefan Sabol, konateľ, Reformata, s. r. o. | 30.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart