Financovanie Elektronického informačného systému

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 8. decembra 2017 prijalo vo vzťahu k financovaniu EIS okrem iného dve uznesenia, ktorými sa obrátilo na cirkevné zbory, aby formou milodaru pomohli zabezpečiť prefinancovanie vývoja softwaru a odvodom príspevku vo výške 0,08 €/na člena cirkevného zboru zabezpečili zdroje pre implementáciu a prevádzku EIS. Keďže viaceré predsedníctva po prerokovaní v zborových presbyterstvách sa na nás obrátili so žiadosťou o podrobnejšie informácie k financovaniu, predsedníctvo ECAV rozhodlo zverejniť technickú správu, na základe ktorej 8. decembra 2017 rozhodovalo generálne presbyterstvo. Klikni tu.

Publikované : 4. 5. 2018

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 4.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart