Ako to bolo s kúpou auta

.................

V časopise OZ Evanjelická jednota EFFATHA sa okrem iného dočítame: „... GP rozhodnutie Predsedníctva ECAV (o kúpe auta) schválilo dodatočne. Dodatočné schválenie zámenných zmlúv v disciplinárnom konaní proti Martinovi Šefrankovi však nebolo vzaté do úvahy. Z toho vyplýva otázka, či v principiálne totožnej veci je postoj a disciplinárne konanie dňa 30. 5. 2014 zo strany vedenia ECAV namieste, keď sami v časovom rozmedzí niekoľkých týždňov porušili svoje právomoci a kompetencie vyplývajúce z CPP ECAV.“

Mikrobus Mercedes, ktorý GBÚ užíval od roku 2001, mal najazdených viac ako 275 tis. kilometrov. Na dlhších cestách už bol nespoľahlivý a nie raz sa stalo, že „zradil“ v najnevhodnejší čas a na najnevhodnejšom mieste. Spomíname si na takýto „zážitok“ zo sprevádzania delegácie z partnerských cirkví, ktorí prišli na kontrolu realizovaných projektov podporených z Hoffnung für Osteuropa (HfO).

Kúpa nového mikrobusu sa stala nevyhnutnosťou a prieskumy hovorili o potrebe zdrojov vo výške cca 31 tis eur. ECAV však vlastné zdroje nemala a Predsedníctvo nechcelo na tento účel čerpať ani projektové zdroje - či už z HfO, alebo z Projektkatalogu GAW či EKM v snahe, aby tieto zdroje zostali v maximálnej výške predovšetkým pre cirkevné zbory. Vďaka iniciatíve a dobrým kontaktom brata generálneho biskupa nám bola zo strany nemeckých partnerov (Nemecký národný výbor SLZ (DNK LWB) a Spolok Martina Luthera (MLB) poskytnutá finančná pomoc - dar účelovo viazaný na nákup tohto auta. DNK LWB poskytol 15 tis. € a MLB 11 tis. €. Samozrejme, počítalo sa aj s tržbou za predaj starého automobilu. Ten sa napokon predal (a využíva ho iná COJ) za 5000 €, ale do času, kým sa predaj zrealizoval, boli zapožičané zdroje z účelovej rezervy.

A ako je to s principiálnou totožnosťou prípadu predaja bytov v CZ Bratislava a kúpou auta na GBÚ? „Pár“ rozdielov tu určite len je:
1. CZ Bratislava predával byty, GBÚ kupoval auto.
2. V prípade CZ Bratislava išlo o predaj bytov súkromným firmám, naopak, ECAV prijala majetok do svojho portfólia.
3. Ak vyjadrenie znalca hovorí o strate na majetku v prípade CZ Bratislavy o – 822 tis. eur, ktorý sa už zrejme nikdy do cirkvi nevráti, v prípade GBÚ šlo o navýšenie majetku cirkvi minimálne o výšku daru, čo predstavuje sumu + 26 tis. eur.

Predsedníctvo ECAV a generálny biskup konkrétne kúpu nového mikrobusu nezatajovali pred ECAV – svedčí o tom aj informácia GB na stretnutí so seniormi o prednosti COJ pri odkúpení starého mikrobusu pred predajom tretím osobám, ako aj oficiálne dokumenty predložené revíznej komisii, generálnemu hospodárskemu výboru, generálnemu presbyterstvu a synode v rámci ročnej závierky.

Schvaľovanie kúpy auta v generálnom presbyterstve, na ktoré dostala ECAV dar účelovo viazaný na túto kúpu, je v podstate formálnym rozhodovaním o tom, či dar prijmeme, alebo odmietneme. Nie je to teda to isté ako schvaľovanie predaja nehnuteľnosti spriazneným osobám – najmä ak je tam dôvodné podozrenie na nevýhodnosť takejto transakcie.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.8.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart