< | 1 2>

Synoda môže všetko?

Stalo sa, že sme mohli počuť názor: Synoda môže všetko. Ako je to naozaj?

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 6.7.2017

viac

Od konfliktu k jednote

Na Rádiu Slovensko 2. novembra 2016 v publicistickej relácii K veci sa doc. Ondrej Prostredník vyjadroval v súvislosti so stretnutím v Lunde.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 24.11.2016

viac

Ako to bolo naozaj v spore so sestrou farárkou?

Brat Daniel Mišina vo svojom vyjadrení šírenom na internetových sieťach píše o spore so sestrou farárkou Zaťkovou. A pointa celej jeho „analýzy“ je schovaná v závere, v ktorom konštatuje, že generálny biskup sústavne klame od prvej synody doteraz.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 7.6.2016

viac

Ako je s pravdou a nepravdou o generálnom hospodárskom výbore

...........................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 24.9.2014

viac

Ako je to so Správou Predsedníctva ECAV a kompetenciami predsedníctva

......................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 11.8.2014

viac

Ako to bolo s vystúpením riaditeľa GBÚ na synode

......................

 

Dušan Vagaský, člen Synody ECAV s poradným hlasom | 8.8.2014

viac

Ako to bolo odvedením čiastky 48-tisíc € na účet GBÚ z Reformaty

.........................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 7.8.2014

viac

Ako to bolo so slávnosťou k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra

........................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 5.8.2014

viac

Ako to bolo s kúpou auta

.................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.8.2014

viac

Ako to bolo s prekleňovacou pôžičkou CZ ECAV Mokrá Lúka

................

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.8.2014

viac

< | 1 2>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart