Zborový deň v CZ Liptovský Ján 10. 9.

CZ ECAV Liptovský Ján vás pozýva na ďalší zborový deň, ktorý sa uskutoční v kostole a vo farskej záhrade cirkevného zboru v Liptovskom Jáne 10. 9. 2017.

Začne sa službami Božími o 9.00 hod. a detskou besiedkou, po ktorých bude pokračovať programom vo farskej záhrade. Opäť sa môžete tešiť na zaujímavé slovo, vystúpenia spevokolov i na dobré občerstvenie, zábavu pre deti a mládež a na výstavu.

Hosťom tohtoročného zborového dňa o 12.30 hod. bude farár z Badína Roman Dovala, známy svojimi piesňami pre deti. Tešíme sa na jeho slovo i na koncert Romana, Kiky a Klary Dovalovcov Podľa Božej mapy - detské piesne nielen pre deti.

Videopozvánka

Peter Taját, zborový farár, CZ ECAV Liptovský Ján | 31.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart