Udelenie Ceny Sebastian 2016 – 2017

Ars ante portas, o. z., vás pozýva na slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian za obdobie rokov 2016 – 2017 v stredu 21. marca 2018 o 18.00 hod., v deň 333. výročia narodenia J. S. Bacha, v Malom evanjelickom kostole, Panenská ulica, Bratislava.

Ján Juráš, Ars ante portas, o. z. , jan(at)juras.sk | 15.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart