Spomienková slávnosť v Komárne 25. 6.

Občianske združenie Mea Patria vás pozýva na spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením rekonštruovaného pomníka Ľudovíta Jaroslava Šuleka, slovenského národovca, účastníka štúrovských revolučných bojov z r. 1848 – 1849, na Evanjelickom cintoríne v Komárne 25. 6. 2017 o 10.00 hod.

Ľudovít Jaroslav Šulek skonal vo väznici tunajšej pevnosti a svoj posledný odpočinok našiel na miestnom cintoríne. Na jeho hrobe bude slávnostne odhalená aj nová nápisová tabuľa k 195. výročiu jeho narodenia.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt: 0903 276 887

Občianske združenie Mea Patria | 22.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart