Spomienka na Jána Kollára v Prahe

Pozývame vás na pripomienku 165. výročia úmrtia Jána Kollára v nedeľu 22. 1. 2017 o 9.30 hod. na službách Božích v Kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha, aj na pietnu spomienku v pondelok 23. 1. 2017 o 15.00 hod. pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch.

Spomienku pripravuje Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe a Spoločnosť gen. M. R. Štefánika.

Kázať bude Mgr. Andrea Cabadová, zborová farárka Cirkevného zboru ECAV v Mošovciach, rodnej obci Jána Kollára. Odchod účastníkov k hrobu J. Kollára bude o 14.55 hod. od Novej obradnej siene (k uvedenému miestu sa dostanete metrom A alebo električkami 5, 10, 11, 13,16 zastávka a stanica Želivského).

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti J. Kollára v ČR, presbyterka Slovenského ev. a. v. CZ v Prahe | 12.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart