Slávnostné udelenie Ceny Sebastian 21. 3.

Ars ante portas, o. z., vás pozýva na slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian za roky 2014 – 2015 v piatok 21. marca 2016 o 18.00 hod. (deň 331. výročia narodenia J. S. Bacha) v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

Účinkujú: tohtoroční laureáti Ceny Sebastian (ich mená budú zverejnené až na podujatí) a laureát Ceny Sebastian 2014 violončelista Jozef Lupták.

Mimoriadne Ceny Sebastian udelíme profesorovi Jánovi Valachovi, členovi odbornej poroty Ceny pri významnom životnom jubileu 90 rokov (laudatio: muzikologička PhDr. Terézia Ursínyová) a ďalšiemu členovi poroty Ivanovi Kadlečíkovi in memoriam (laudatio: publicista, historik kultúry a umenia PhDr. Viliam Jablonický). Laudatiá na laureátov Ceny Sebastian prednesú dirigent, organista, pedagóg Mgr. Ján Schulz, Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD., Katedra hudby Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, a PaedDr. Gabriela Zavadská zo Strednej zdravotníckej školy v Humennom, významná podporovateľka umenia v tomto meste.

Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov.

Ján Juráš, Ars ante portas, o. z. , jan(at)juras.sk | 14.3.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart