Slávnostné služby Božie a odhalenie pamätnej tabule v Nižnej Slanej

Srdečne vás pozývame na spomienkové služby Božie do Nižnej Slanej 4. 11. 2018 (nedeľa) o 11.00 hod. pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Po službách Božích bude odhalená pamätná tabuľa padlým Nižnoslancom.

Kázňou slova Božieho poslúži Mgr. Radovan Gdovin, administrátor CZ – senior GES. Liturgiou poslúži Mgr. Lucia Fagová, seniorálna kaplánka GES. Pozdravom v rámci služieb Božích poslúži plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný EPS. Po odhalení pamätnej tabule sa prihovoria veliteľ vojenskej posádky v Rožňave pplk. Ing. Oliver Toderiška a predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper.

Radovan Gdovin, administrátor CZ, senior GES | 29.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart