Prezentácia v Mor. Lieskovom 13. 8.

CZ ECAV Moravské Lieskové srdečne pozýva na slávnostnú prezentáciu Fotozborníka I. - III. bienále amatérskej fotografie - Memoriál Jozefa Hollého v nedeľu 13. 8. 2017 o 9.30 hod. v miestnom ev. a. v. kostole.

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 8.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart