Pozvánky do Modry – september 2017

Vernisáž výstavy „Otvorené dvere“ 8. 9. 2017 o 18.30 hod. Gospelový koncert 10. 9. o 19.00 hod. s hosťom Katkou Knechtovou Koncert duchovných piesní CZ JERONÝM z Prahy 16. 9. o 18.00 hod.

Vernisáž výstavy "Otvorené dvere" 8. 9. 2017 o 18.30 hod. sa bude konať v nemeckom evanjelickom kostole. Vernisáž je spojená s koncertom. Výťažok bude venovaný na opravu kostola.

Gospelový koncert 10. 9. 2017 o 19.00 hod. bude v nemeckom evanjelickom kostole s hosťom Katkou Knechtovou.

Koncert duchovných piesní cirkevného zboru JERONÝM z Prahy sa uskutoční v rámci modranského vinobrania ( http://www.modranskevinobranie.sk/sk/homepage ) 16. 9. 2017 o 18.00 hod. v nemeckom evanjelickom kostole.

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 31.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart