Pozvánka na SVM

Spoločenstvo evanjelickej mládeže organizuje už v poradí 4. stretnutie pre vedúcich miestnych spoločenstiev (mládeží a dorastov) pri ECAV. Stretnutie vedúcich mládeží (SVM) sa uskutoční 8.-10. marca 2019 vo Veľkom Slavkove v Medzinárodnom mládežníckom centre MEMC Ichthys.

Chceme zažiť spoločenstvo, študovať Božie slovo, načerpať nové nápady do služby, modliť sa za seba navzájom, za svoje mládeže a dorasty...

Témou stretnutia bude: Kresťan na celý život.

V rámci programu stretnutia odznejú 2 hlavné témy, niekoľko seminárov a mnoho iného. V rámci sobotného dňa sa uskutoční aj Valné zhromaždenie SEM, na ktorom by sa mal zúčastniť aspoň jeden zástupca za členskú mládež SEMu.

Viac informácií o stretnutí ako aj registráciu nájdeš na webovej stránke www.svm.sem.sk.

Si srdečne pozvaný a tešíme sa na teba.

SEM | 11.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart