Pozvanie na akademické služby Božie 2017

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave a CZ ECAV Bratislava Staré Mesto pozývajú študentov a pedagógov všetkých bratislavských vysokých škôl na slávnostné služby Božie Veni, Sancte Spiritus na začiatku nového akad. roka 2017/2018 v nedeľu 24. 9. 2017 o 10.00 hod. vo Veľkom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa, EBF UK | 18.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart