Pozvanie do Prahy 25. a 26. 2.

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe Vás pozýva na oslavy 70. výročia založenia cirkevného zboru, ktoré sa budú konať rámci osláv 500. výročia reformácie v Chráme sv. Michala v Jirchářích 25. a 26. februára 2017.

Slávnosti sa uskutočnia pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR Petra Weissa za účasti zástupcov viacerých cirkví, slovenských spolkov a vládnych inštitúcií.

Na sobotu 25. februára od 16.00 hod. je pripravený spoločenský program s pripomenutím histórie cirkevného zboru a odovzdaním pamätných listov zaslúžilým členom zboru. V programe vystúpia slovenskí sólisti z Prahy Dana Pěnkava-Koklesová (soprán), Peter Poldauf (bas), Tomáš Hála (klavír) a Vladimír Kopáčik (organ), deti, mládež a spevácky zbor SEAVCZ v Prahe.

V nedeľu 26. februára o 9.30 hod. sa budú konať slávnostné služby Božie spojené s posvätením nového zvona s názvom Zvon reformácie. Kázňou slova Božieho poslúži dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

Budeme radi, ak nás poctíte svojou prítomnosťou.

Predsedníctvo SEAVCZ v Prahe | 15.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart