Pozvanie do Moravského Lieskového 28. 10.

CZ ECAV Moravské Lieskové vás pozýva na oslavy 100. výročia vzniku ČSR a ECAV, ktoré sa uskutočnia 28. októbra 2018 o 9.30 hod. v miestnom evanjelickom kostole.

V rámci osláv bude prezentovaná zborová publikácia Púť, hľa, dlhá..., ktorá pre mimoriadny ohlas čitateľskej verejnosti vyšla v druhom, doplnenom a rozšírenom vydaní. Autorom zborového loga osláv je Mgr. Ján Maca.

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!" (Ž 133, 1)

Peter Maca, zborový farár, CZ Moravské Lieskové | 23.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart