Pôstny večer slova a hudby 11. 4.

CZ ECAV Bratislava Legionárska a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozývajú na pôstny večer slova a hudby s názvom „Hľaď človeče!“ v utorok 11. 4. 2017 o 18.00 hod. v Novom kostole na Legionárskej ul. v rámci večerných služieb Božích.

Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa, EBF UK | 5.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart