Noc kostolov 2017 v Bratislave-Prievoze

Aj tento rok vás pozývame na Noc kostolov 2017 do Ev. a. v. kostola v Bratislave-Prievoze. Zapojíme sa tak do medzinárodnej aktivity ktorá bude v piatok 9. 6. 2017 v rôznych chrámoch Slovenska i celého sveta. Začíname spoločným zvonením o 17.50 hod.

Po privítaní hostí budeme pokračovať ďalšími aktivitami. Najskôr sa však zamyslíme nad slovom Božím a spoločne sa pomodlíme. Zaspievajú nám naši najmenší spevokolisti a potom aj dorastenci. Nebude chýbať organová hudba v podaní našej sestry kantorky.

Tento rok chceme upriamiť náš dôraz na históriu, nakoľko si pripomíname 500. výročie reformácie. Bude nás zaujímať aj minulosť nášho chrámu Božieho, nakoľko má 90. výročie posviacky.

S výročím reformácie súvisia aj vyšívané gobelíny, ktoré touto formou podávajú dejiny evanjelickej cirkvi na našom území. Opäť sa budete môcť dozvedieť o všetkom, čo s tým súvisí, priamo od spoluautorky a realizátorky tohto diela.

Do programu je zaradená aj spoločná prehliadka jednotlivých priestorov chrámu a veže s výkladom. Okrem toho bude možné pozrieť si oltárne rúcha a staré zariadenie kostola a iné bežne nedostupné priestory chrámu. Taktiež bude na predaj kresťanská literatúra.

Norbert Hajský, zborový farár, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 4.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart